Lite smått och gott om lite av varje...


Boxholms Orienteringsklubbs jubileumsskrift 2009.

När Boxholms Orienteringsklubb firade 75-årsjubileum så tog föreningen fram en jubileumsskrift. Den kan läsas här.


Historiska artiklar från Länstidningen

Här finns en del äldre artiklar från Länstidningen Östergötland, det är artiklar med en historisk prägel.


Knut "Sparta" Hallin, 1902-1975, 1916-2010

Boxholms största humorist har han kallats Sparta, eller Knut Hallin som var hans egentliga namn.

Klicka här för att ta del av vishäftet (en pdf-fil) som Boxholms kulturnämnd lät trycka upp år 1974 med några av Spartas vistexter.

För att läsa en artikel från Länstidningen om Sparta kan man klicka här.


Sven Törnqvist, 1916-2010

Projekt Krafttaget träffade Sven Törnqvist år 1999 för en pratstund. Här följer de anteckningar som gjordes i samband med den pratstunden.


Tidslinje över Boxholm

Ta del av en tidslinje över händelser som tilldragit sig i Boxholm. En fantastisk dokumentation som  Mikael Lüddeckens Persson ligger bakom!


Ur Ekeby sockens hävder

Vi Har fått tillåtelse av Ekeby Hembygdsförening att göra deras små fina och fantastiska små häften med namnet Ur Ekeby sockens hävder tillgängliga här på Krafttagets sajt. Totalt gjorde fem stycken sådana skrifter. Klicka på respektive länk nedan  så öppnas respektive skrift som en pdf-fil

 

Ur Ekeby sockens hävder 1

Om socknen och sockengränserna

 

Ur Ekeby sockens hävder 2

En gammal gårds öden genom tiderna - Fjättmunna

 

Ur Ekeby sockens hävder 3

Ekeby skola, Ribbingska gravkoret, skolan före 1842.

 

Ur Ekeby sockens hävder 4

Ett klockareval, Carl Petter Engström. Skolan efter 1842 fram till århundradets slut.

 

Ur Ekeby sockens hävder 5

Boxholms bruk och samhälle genom tiderna.


Kartor över Strålsnäs stationssamhälle från cirka 1949 med namngivna byggnader

Mikael Lüddeckens Persson har gjort kartskisser med namngivna byggnader över Strålsnäs. På kartorna kan man förutom byggnadernas namn se vilket år de byggdes.


Kartor över Boxholm år 1903 med namngivna byggnader

Vi är nog många som inte har riktigt koll på var de olika holmarna eller en del andra byggnader i Boxholm låg någonstans.  Mikael Lüddeckens Persson bringar klarhet i detta, det är nämligen han som gjort ett enormt arbete och på en karta från 1903 över samhället lagt in namn på de olika byggnaderna. Karorna kan dessutom förstoras till två olika upplösningar. Klicka på rubriken för att ta del av kartorna!


Pekkarta

Här kan du studera två kartbitar, en över bruksområdet och den andra över förstan. Kartan är från 1903, och på kartbitarna ses gröna pilar på olika ställen. Genom att klicka på en pil så kommer ett foto upp som visar hur det ser ut på den platsen och åt det håll som pilen pekar. Det är riktigt häftigt, och skapare av pekkartan är Mikael Lüddeckens Persson!


Livet i Vaxholmen under en svunnen tid

Här kan ni ta del av anteckningar som Magda Svensson, en gång boende i Bjursdalen har gjort. Hon beskriver hur livet var i Vaxholmen. Om hon skrivit ner detta genom hörsägen eller om anteckningarna bygger på egna minnen vet vi dock inte.


Karta förr och nu

Kartor är spännande, och äldre kartor berättar ju hur landskapet såg ut förr i tiden. Kan man sedan lägga äldre kartor över nyare så ser man förändringarna tydligt. Det sköter sig automatiskt om man klickar på rubriken ovan. Där finns olika områden över Boxholms kommun och där finns olika kartor. Det är enormt häftigt!

Tack till Mikael Lüddeckens Persson som har skapat detta!


Tretton stycken bioaffischer!

Här kan vi bjuda på tretton stycken gamla bioaffischer. Tre stycken är mycket gamla, från början av 1930-talet. Övriga affischer bör vara från 1960-talet.


"Farbror Sven sjöng så illa!"

En artikel om Ester Ljunggren

Ingemar Karlsson gjorde en artikel för tidningen Östgöten om Ester Ljunggren, en kvinna som var Boxholm trogen hela sitt liv och som hade damkonfektionsaffär mellan 1936 och 1975. Artikeln har renskrivits och kan läsas här. Den bör ha varit publicerad i Östgöten år 1982 eller 1983.


Källorna i Boxholm - Där finns trolldom och helgon

I Boxholms kommun finns ett flertal hälso- och offerkällor. I denna artikel - som är skriven av Ingemar Carlsson - kan man läsa om Korskälla, Rosebo källa och hälsokällan i Österskogen (kallad Rökälla).


Margareta Lindström - En herrgårdsflickas minnen

Margareta Lindström var dotter till Ivar af Burén och hon växte upp på Boxholms säteri i början av 1900-talet. Hon har beskrivit sin uppväxt i boken "Jag var en herrgårdsflicka" och som varmt kan rekommenderas, den kan lånas på biblioteket. Ingemar Carlsson har skrivit en artikel om Margerta Lindström och som varit införd i någon tidning. En avskrift av artikeln finns här.


Tidig östgötaskola

I Ekeby socken var man tidig med obligatorisk skolplikt. Här kan en artikel författad av Ingemar Carlsson läsas. Den handlar om skolverksamheten i Ekeby socken under 1800-talet, och mycket om dess ambulerande lärare Sven Gustaf Steineck.


Boxholms AB:s kalender då företaget ingick i Iggesundskoncernen

När Boxholms AB ingick i Iggesundskoncernen från 1965 fram till 1981 så tog företaget fram en speciell kalender. Det är säkert en välbekant kalender för många boxholmare. Motiven från sju av de kalendrarna kan nu ses här.


Läs om före detta livgrenadjären Karl Gustav Frejd.

År 1945 fanns en artikel om Karl Gustav Frejd under familjenotiser i Östgöta Correspondenten. Karl Gustaf skulle fylla 80 år. Artikeln är ett intressant tidsdokument som visar hur hårt och tufft livet kunde vara förr i tiden.

Karl Gustav Frejd var Mats, Barbro, Peter och Magnus Frejd farfars far.


Ekebyhistoria i skriven form

Det finns mycket spännande i de pärmar som finns hos Krafttaget. Det är material som Projekt Krafttaget samlade in och kopierade. Från en av pärmarna finns mycket historiskt nedtecknat från Ekeby Socken. En del av detta kan nu läsas här, men tanken är att mer ska läggas ut...


Gammal karta över Boxholm och bruket

En karta över Boxholm togs fram 1903. Den är enligt texten på kartan för "tillämpning af särskilda helsovårdsföreskrifter vid Boxholms Bruk med omkringliggande trakt". Det intressanta med kartan är att den är oerhört detaljerad vad gäller hus och vägar, så den visar hur det exakt såg ut vid den tidpunkten, alltså i Boxholm år 1903. Klicka på rubriken eller på miniformatet av kartan här bredvid för att titta på kartan (909 kB)

 

 


Enshults bränneri

Här finns en artikel författad av Severin Fredriksson och som handlar om Enshults bränneri. I vilken tidning artikeln varit införd och vilket år är okänt. Klicka här!


Klockaren begravdes på allmänningen

Läs om om självspillningen Forselius som skulle begravas på allmänningen när Brännbålskärr, men som kom att få sin grav i skogen nära sjön Hultaren. Klicka här!


När Ekeby och Rök tvistade om Jan Larsson

Här kommer antecknar som handlar om en tvist beträffande en man med namnet jan Larsson. I vilken socken hörde han hemma egentligen...? Klicka här.


Uppgifter ur Generalmönsterrullan om knektarna i Ekeby

Här finns fakta om knektar i Ekeby socken. Uppgifterna är hämtade ur Karl Spjuts bok Ur Karl XI:s indelningsverk och dess förankring i Åsbobygden. Klicka här!


Diverse skolintryck

Ur Gunilla Kindbergs samlingar kommer dessa anteckningar med diverse skolintryck från förr i tiden. Utfrågningarna lär vara antecknade 2 maj 1988. Klicka här!


Samtal med Fritz Strömberg och Arvid Lööke, två före detta smältsmeder (tidningsartikel)

Här finns en renskriven tidningsartikel från Ösgöta Correspondenten, årtalet är tyvärr okänt, där signaturen Thor samtalar med de före detta smältsmederna Arvid Lööke och Fritz Strömberg. Klicka här!


C. J. Herrmans anteckningar från 1933 om sitt liv liv i Boxholm, och med arbete på bruket, under 1800-talets andra hälft.

Dessa anteckningar är en unik dokumentation av hur livet var i Boxholm förr i tiden, och för så länge sen som på 1870-talet. Det söps hej vilt i smedjorna, och anteckningarna beskriver också det hur det var att leva i de trånga  bostäderna. Klicka här!


Om en händelse som slutade med avrättning vid Brännbålskärr.

Gunilla Kindberg har forskat fram en historia där den åtalade gjorde sig skyldig till Tidelag, och det kom att sluta med avrättning vid Brännbålskärr. Det är det enda kända fallet vi känner till som har slutat med avrättning vid Brännbålskärr. Men det är ändock ett bevis på att en avrättningsplats verkligen funnits vid Brännbålskärr! Klicka här för att komma vidare. Jag skrev först att Johan Birath hade forskat fram denna historia, han har ju som bekant skrivit två böcker med glimtar från våra rättsalar, men detta har alltså Gunilla K forskat fram


Torpen under Götvik!

Här finns en renskrivning av en gammal tidningsartikel som Erik Nyström skrivit. Den handlar om torpen under Götvik (Götevi). Klicka här för att läsa artikeln.


Karl-Erik Wennerqvist har nedtecknat mycket historiskt från Boxholm. Det är kul att nu kunna presentera en del av detta på denna hemsida!

Klicka här för att läsa om Boxholm och dess historia.

Klicka här för att läsa om Boxholms järnbruk. En fantastisk dokumentation vad som hänt genom åren på bruket.

Här är en förteckning på fastigheter som funnits i Boxholm. Klicka här!


Sjöfart på sjön Sommen

Läs tidningsklipp om båtar och sjöfarten på sjön Sommen


Åsbo sockenstämmor, och Johans böcker

Boken "Åsbo Sockenstämmor 1700-1801" finns till försäljning i föreningen. Det är en avskrivning av sockenstämmoprotokoll från Åsbo under dessa år, utfört av Gunilla Kindberg. Boken kan köpas direkt av Gunilla. Du kan ringa henne på telefon 0142-51797, eller 070-2018677. Priset för boken är 280 kronor.

Även Johan Birath har som bekant skrivit en del böcker (Ekeby sockenstämmor 1787-1818, Mordet i Mjölby, Spöken i Östergötland, Mordet i Ljungstorp, Mordet vid Stjärnesand, Brännvin, vatten och bröd). Vissa böcker kan du köpa direkt av Johan, till exempel den senaste boken; Brännvin vatten och bröd. Du kan kontakta Johan på hans hemtelefon; 0142-52218.

Mer information om böckerna finns på www.atremi.se.


Strövtåg i Sommen. Inklusive en berättelse då postiljonen blev skjuten...

Vi hittade en tidningsartikel med rubriken "Strövtåg i Sommen". Den kommer från Sven Lantz samling och är också skriven av Sven. Troligen någon gång på 70-talet. I artikeln beskrivs ett mord på postiljonen i slutet av 1800-talet. Vi får också veta mer om torpet Pölen, som ligger på vägen mot Stekanäs i Boxholms kommun. Artikeln hittar du här!


Historien om varför Malexanders kyrka kom att byggas där den nu ligger

Malexander kyrka började en gång i tiden uppföras på en helt annan plats än den som den kom att byggas på. Läs historien om händelserna som gjorde att Malexander kyrka kom att byggas intill sjön Sommens strand genom att klicka här.


Fantastisk hembygdsforskning och dokumentation om torp o gårdar i Rinna socken

Intresserad av torpen under Mossebo, Lussebo, Sandkulla med flera gårdar? Här följer en hembygdsforskning från 1996 av Margareta Thoor och Helena Carlsson, och som berättar om en hel del torp i den västra delen av kommunen. Dokumentet är scannat till en pdf-fil på 114 sidor, storleken är 4228 KB. Klicka här för att få upp dokumentet.


Utdrag ur Elis Wettergrens samlingar

Klicka här för diverse anteckningar och citat ur brukets anteckningar - Elis Wettergrens samlingar I-IV. En unik historisk dokumentation från vår byggd!


Sällsamma händelser i Åsbo.

Klicka här för att läsa Uttydning av "Sällsamma händelser i Åsbo" (K1:1). Här finns många tragiska och spännande händelser i Åsbo antecknade.


Affärer i Boxholm genom åren.

I material från Ekeby finns nedtecknad en lista på de affärer/rörelser som har funnits på olika adresser i Boxholms centrum genom åren.  Listan har renskrivits och kan nu studeras här på Krafttagets webplats. Om den är komplett eller absolut rätt lämnar vi ingen garanti för, men ni som "kan" ert Boxholm ler säkert igenkännande åt många av alla de affärer som funnits i samhället...

Klicka här för att komma till listan


Ordspråk, talesätt, dialektord och diverse ramsor.

Även detta material kommer från Ekeby. Klicka här för att komma vidare.


<<--- STARTSIDAN

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm