Överstelöjtnatens (Ombergs) kompani

Uppgifter ur Generalmönsterrullan om knektarna i Ekeby

 

Ur Karl XI:s indelningsverk och dess förankring i Åsbobygden av Karl Spjut

 

 

År 1767

Nr              Rothåll                       Namn                                       Ålder          Tj.år

133            Öhring                       Vacant från år 1762

 

År 1793

Nr              Rothåll                     Namn                                     Ålder          Tj.år

122            Torsebo                    Gustaf Lönnberg                       42              19        Commenderad

123            Andersbo                  Axel Wetter (jägare)                 41              19        Pres.

124            Eklabo                      Nils Ek                                     26              3          Approb

125            Lövaretorp                Erik Lundgren                           49              19        Pres

126            Berg                          Paul Bergman                           27              3          Approb

127            St. Bäck                    Nils Bergstrand                         45              16        Pres.

128            Hageby                     Anders Skyttberg                     Avsked 20 juli 1790. Samma dag antogs:

                                                   Anders Hagberg                       23              3          Approb

129            Ljungby                     Lars Ljungren                           Död den 10 dec 1790

                                                                                                   Den 2 mars 1791 hittransporterad från nr 136

                                                   Anders Hofstedt                       36              15        Approb

130            Bleckenstad               Anders Bleckfelt                       36              15        Pres.

131            Bärbäck                    Anders Bergström                    50              24        Pres.

132            Öringe                       Anders Wiger                           29              5          Pres.

133            Öringe                       Lars Munther                            31              5          Pres

 

År 1799

Nr              Rothåll                     Namn                                    Ålder          Tj.år

122            Torsebo                    Jonas Rask                               24              1,5       Approb

123            Andersbo                  Anders Wetter                          47              25        Pres.

124            Eklabo                      Nils Ek                                     32              9          Pres.

125            Lövaretorp                Isac Fyr                                    23              4,5       Approb

126            Berg                          Paul Bergman                           33              9          Pres.

127            St. Bäck                    Nils Bergstrand                         51              22        Pres.

128            Hageby                     Anders Hagberg                       29              9,5       Pres.

129            Ljungby                     Anders Hofstedt                       42              21        Pres.

130            Bleckenstad               Anders Bleckfeldt                     42              21        Pres.

131            Bärbäck                    Anders Bergström                    54              30

                  Får avsked med underhåll. Tjänt väl, bevistat sista kriget (1788-1790)

132            Öringe                       Anders Wiger                           35              11,5     Pres.

133            Öringe                       Lars Munther                            37              11,5     Pres

 

År 1810

116            Sandliden                  Sven Mars                                32              10        Får avsked

130            Bleckenstad               Anders Bleckfeldt                     57              27        Får avsked

132            Öringe                       Anders Wiger                           50              22        Får avsked

 

År 1811

122            Torsebo                    Isac Rask                                 39              17        Pres.

                                                   Har tapperhetsmedalj

123            Andersbo                  Paul Bergman                           45              21,5     Pres.

                                                   Har tapperhetsmedalj

124            Eklabo                      Anders Ek                                34              3,5       Pres.

125            Lövaretorp                John Fyr                                   38              14        Approb

126            Berg                          Peter Bergstedt                         29              8          Sjuk på stället

127            St. Bäck                    Samuel Bäckman                      27              3,5       Pres.

128            Hageby                     Magnus Hake                           31              6,5       Pres.

129            Ljungby                     Peter Ljung                               24              3,5       Pres.

130            Bleckenstad               Anders Bleckfeldt                     28              3,5       Pres.

131            Bärbäck                    Nils Barbar                                                             På armens sjukhus

                                                   Gabriel Barlang                         32              1          Anställd 1 sept 1810

                                                                                                                                 Approb

132            Öringe                       Sven Wiger                              28              3,5       Pres.

133            Öringe                       Daniel Grönsell (korpral)           37              20,5     Pres

 

År 1822

                  Namn                        Född          Ant.

117            S. Lang                     1776          1801          Com. 1805 till Pommern. 1806 fången vid

                                                                                       Lübeck. 1813 och 1814 åt Tyskland o

                                                                                       Norge  .

118            O. Boll                      1784          1806          Com. År 1808 åt Norge. Fången vid

                                                                                       Prästbacka. 1813 och 1814 åt Tyskland

                                                                                       och Norge.

119            G. Gran                     1788          1807          Bevistat 1808 och 1809 årens fälttåg-

                                                                                       Affärerna vid Sävar och Rathan. 1813 och

                                                                                       1814 åt Tyskland och Norge. Skräddare.

120            A. Grip                      1787          1806          Com. 1808 åt Norge. 1813 och

                                                                                       1814 åt Tyskland och Norge.

122            J. Rask                      1793          1812          Com. 1813 och 1814 åt Tyskland och

                                                                                       Norge.

123            A Kant                      1789          1806.         Bevistat 1808 och 1809 årens fälttåg-

                                                                                       Affärerna vid Sävar och Rathan. 1813 och

                                                                                       1814 årens Campagne. Transport från 139

                                                                                       Källeberg 1821.

124            Ehn                           1797          1818          Com. 5.2 1822 till Wadstena

126            A. Lantz                    1797          1818          Com. till Canalen 1819 och 1822

128            -                                -                 -                Uoffnummer. Roten betalar 66 riksdaler

                                                                                       32 skilling banco

129            P. Ljung                    1793          1815          Com. till Canalen 1822

130            N. Blixt                     1796          1819          Com. till Canalen 1822

131            G. Bär                       1801          1823

132            S. Wiger                    1786          1808          Bevistat 1808 och 1809 årens Campagne-

                                                                                       affärerna vid Sävar och Rathan. 1813 och

                                                                                       1814 årens fälttåg i Tyskland och Norge.

133            J. Ört                        1796          1822

 

Pres = Present = Presenteras = Närvarande

 

 

Karl XI:s indelningsverk

 

Östgöta infanteriregemente, från år 1816 Första Livgrenadjärregementet I 4.

Överstelöjtnantens (Ombergs) kompani

Rotar i Ekeby:

116            Sandliden

117            N. Lagnebrunna

118            Kröcklekulla

119            Korskälla

120            Bredgård

122            Torsebo

123            Öfre Andersbo

124            Eklabo

125            Fiskevik

126            Karlsberg

127            St. Bäck

128            Hageby

129            Ljungby

130            Bleckenstad

131            Bärbäck

132, 133    Öringe

 

Kompaniet var uppdelat i sex korpralskap med ungefär 25 rotar i varje med en korporal som chef.

Femte korpralskapet omfattade rotarna 100-120

Sjätte korpralskapet omfattade rotarna 21-150

 

Östgöta kavalleriregemente, från år 1816 Andra Livgrenadjärregementet I 5.

 

Skänninge kompani

Rusthåll i Ekeby:

58, 59        Fjetmunna

60              Boarp

61              Ryckelsby

 

Kompaniet var uppdelat i tre korpralskap

 

Kompaniets boställen i Ekeby:

                                                   Ryttmästare                              Bleckenstad

                                                   Kornett (fänrik)                        Ekeby

 

 

 

 

Utdrag ur Generalmönsterrulle år 1883 för Skänninge kompani, Kungl. Andra Livgrenadjärregementet, I 5.

 

Nr             Rusthåll                   Namn                                       Född          Ant

58              Fjettmunna                Brun, Carl Anton                      1830          1851

                                                   Avsked med anmälan till underhåll genast. Tjänt utmärkt väl.

59              Fjettmunna                Hjelte, Johan Alfred                  1844          1864

                                                   Förordnad till vicekorpral 8.10.1871.

60              Boarp                        Bo, Adolf Antonuis                   1846          1869      Prol.

61              Ryckelsby                 Rydin, Johan August                 1850          1873      Prol.

 

 

<<--- STARTSIDA   |   DIVERSE ANNAT --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm