Boxholm AB:s kalendrar

Här nedan kan man se bilderna till några av de kalendrar som Boxholms AB tog fram under de år som företaget ingick i Iggesundskoncernen. Vi kan inte säga till vilket år respektive kalender hör (själva kalendern är ju borta), men det var ju år 1965 som Boxholms AB införlivades i Iggesundskoncernen, och samgåendet med Smedjebacken Valsverk skedde år 1981.

 De flesta motiven visade gamla bruksmotiv då kalendern togs fram. Bilden från en manöverplats visar manöverhytten i Finverket, detta valsverk kördes i gång 1977, så bilden bör vara tag i den vevan. Hytten och glasrutorna ser i stort likadant ut i dag, men pulpeter, instrument med mera är förändrat.

Den andra bilden är från en smedja. Den föreställer Anders Magnus Carlssons smedja vid slakthusbron i Tranås. Denna smed startade senare AM:s Järnhandel i Tranås och butiken är väl känd av de flesta i trakten. Den finns inte längre. (informationen från Eije Fasth, Tranås)

Klicka på respektive kalender för att få upp en större bild på den, eller klicka nere till höger för att få upp alla kalendrar i en pdf-fil.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

<<--- STARTSIDA   |   DIVERSE ANNAT --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm