Historien om platsen för Malexander kyrka
 

När malexanderborna hade beslutat att uppföra en kyrka i socknen, var meningarna delade om var den skulle placeras. En del menade att invid den enda väg som då fanns och i anslutning till den väg som leder från Ulrika, var den lämpligaste, de föreslog därför vid Ormsjötorp. Adelsherrarna och de rika bönderna i gårdarna kring Sommens strand hade en annan åsikt och ville ha sin kyrka placerad vid Malexander intill Sommens strand. Så var socknen delad i tvenne läger. De höga herrarna fick ge vika och det beslutades att kyrkan skulle uppföras vid Ormsjötorp.

Arbetet påbörjades med sättning av stengrunden. Arbetet fortskred ej enligt beräkning. Onda makter hade ett finger med i bygget. När arbetarna kom till sitt arbete om morgnarna var deras föregående arbete raserat och allt i oordning. Arbetet med kyrkan gick förr bakåt än framåt. Tanken på troll och andra oförklarliga saker var väl den enda förklaringen till det mystiska som hände vid bygget. Det kunde ju inte finnas någon annan förklaring än att det var trollen som på nätterna rev ner vad som byggdes upp under dagarna. Arbetarna var inte hågade att fortsätta när de förstod att de hade trollen emot sej. Arbetet avslutades, nya möten och stämmor behandlade den uppkomna situationen. Så beslutades att släppa ett par tvillingstutar med en kälke efter, och där stutarna stannade, ja där skulle kyrkan byggas. Varifrån starten skedde vet väl ingen men ekipaget stannade ungefär på den plats där den nuvarande kyrkan ligger. Arbetet påbörjades och efter en tid kunde sockenborna inviga sin första kyrka.

På gårdarna runt Sommen gick de höga herrarna omkring och myste, dels för att de hade fått kyrkan på den plats de en gång ville ha den, och dels för att deras tjänstefolk gjorde ett så gott arbete under nättema med att riva ned vad som om dagarna byggdes upp vid första försöket med kyrkobygge i Malexander.

Kyrkan började först att uppföras intill Ormsjön. Men trollen rev under natten ner det som byggts upp...

 

<<--- STARTSIDA   |   DIVERSE ANNAT --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm