Karl Gustav Frejd

Före detta livgrenadjär, född i torpet Fällorna under Håredal, Tidersrum 1865-03-22, död i Rödamålen, Asby 1946-08-31

Här nedan följer en renskrivning av en artikel som varit publicerad under "Familjenotiser" i Östgöta Correspondenten år 1945. Artikeln handlar om Karl Gustav Frejd som var farfars far till Mats, Barbro, Peter och Magnus Frejd. Han var således farfar till Stig Frejd som gick bort under 2012. Det är ett intressant och gripande tidsdokument över hur livet kunde te sig förr i tiden...

80 år fyller torsdagen den 22 mars förre grenadjären Karl Gustav Frejd, Rödamålen Asby.

Född i Tidersrum kom han i unga år ut och tjänade hos olika lantbrukare i Malexanders socken. Vid 20 års ålder tog han anställning vid I4 och tjänades så kronan i något över 20 år.

- Jag föddes på ett torp som heter Fällorna under Håredal i Tidersrum säger den gamle knekten när ÖC ber honom berätta litet från sitt långa liv. Min far var torpare. Själv var jag yngst bland fyra syskon. Det var andra tider då för den fattige skall jag säga. När min far och mor voro nygifta, fingo de reda sig med en bostad invid en bergvägg för att få tak över huvudet. Medan de bodde där, blevo de hänvisade till en plats i skogen att där bygga sig ett hem, om de ville. Far var timmerman, stor och stark liksom mor. De röjde mark, bröt sten och odlade. Far skrädde timmer och byggde, och en dag kunde far och mor flytta in i sitt med egna händer uppförda hem. Glädjen var stor men framtidens förhoppningar grusades snart.

Min far fick göra ett dagsverke i veckan till gården Håredal. Det var att börja dagens arbete senast klockan 5 och sedan hålla på tills solen gick ned. Men även det gick. Fordringarna på livet var inte så stora som nu.

Men så en dag - det var den så mycket omtalade och ännu i friskt minne bevarade första adventssöndagen 1871. Min far skulle på begravning i Tidersrum. Han gick på morgonen för att aldrig mera återkomma med livet. Han dukade nämligen under i det förfärliga yrvädret. Vi hittade honom invid ett träd översnöad.

Nu var glädjen slut. Värst blev det för mor. Hon blev nu utan stöd, och medlidandet var inte så stort på den tiden för en nödställd medmänniska. Ägaren till Håredal ålade min mor att göra två dagsverken i veckan, det vill säga dubbelt så många som far. Mor arbetade som en slav nattetid hemma och på dagarna på herrgården. Jag minns så väl hur hon sade en gång att hon tyckte att hon blev plågad som Job, men då blev visad att flytta från sitt kära hem. Hon flyttade då med sina barn till Bålnäs i Malexander och tog tjänst hos dåvarande ägaren, kapten O. F. Kugelberg. Mor var då 50 år g ammal. Tiden gick, och snart voro vi barn stora nog att reda oss på egen hand.

Vid 20 års ålder inskrevs jag för roten 129 i Gårdebo i Asby, Ydre kompani. 1899 köpte jag Lilla Rödamålen i nämnda socken. Änkeman sedan ett år tillbaka, känner jag mig, slutar jubilaren, en smula ensam, men min yngste son och sonhustru, som arrenderar mitt ställe, omhuldar mig på ålderns dar.

.

 

 

 

Här ses en avbild från husförhörsboken i Tidersrum, åren 1861-1866. Torpet heter "Fällorne" i husförhörsboken. Överst framgår torparen Johan Peter Larsson, född 13/4 1828 i Tirserum (Tidersrum). H (hustrun) heter Anna Greta Johansdotter född 22/3 1823 i Tirserum (Ibm är en förkortning av Ibidem vilket betyder "på samma ställe"). Därefter framgår barnen, och sonen Carl Gustaf är den som föddes sist. Äldsta dottern är struken, hon har lämnat boet och flyttat till Someke.

 

En bild från Tidersrums dödbok 1870-1895. Lite synd att prästen använt en väldigt svag penna. Men det står i alla fall att den 4 december dog Johan Peter Larsson, han begravdes den 24 december. "Torpare från Fällorne under Håredal" står det också. Han var 43 år, 7 månader och 21 dagar. Gift. Som dödsorsak står det "Ihjälfrysning". Längst till höger i boken står det (ovan lagt på två rader) "återfanns efter snöstormen den 3-4 dec detta år".

 

Torpet Fällorna ses vid pilen, platsen där Karl Gustav Frejd föddes (kartan från 1870-talet).

 

<<--- STARTSIDA   |   DIVERSE ANNAT --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm