Torpmärkningar

Utmärkningen av ödetorp i Ekeby socken, Boxholms kommun startade år 1968. Det var Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb som startade denna kulturinsats, och som pågått i stort sett varje år ända sedan dess. Det brukar bli två eller tre och ibland också fyra objekt som markeras med minnesskylt vid varje tillfälle (och år). Numera brukar torpmarkeringen ske en onsdagskväll i slutet på maj. Sedan 1999 har också Föreningen Krafttaget varit delaktig i genomförandet av torpmärkningar.

Genom åren har det blivit en hel del annat än ödetorp som har förärats med minnesskyltar. Bland objekten finns nämligen - förutom torp - också backstugor, gårdar, en skola, arbetarbostäder en tjänstemannabostad och en fabrik. Dessutom har faktiskt tre objekt markerats i Åsbo socken, dock med tillstånd av Åsbo Hembygdsförening (Olstorp, Långstorp och Bygget).

Alla stolpar till märkskyltarna i Ekeby socken gjuts fast med murbruk.

Sommen-Bygdens SK har också utfört en del torpmarkeringar i Boxholms kommun, och främst då i Ekeby socken. Dessa utmärkningar utfördes innan 1968, det år då utmärkningarna startade i Ekeby av Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK.

Se vilka objekt som markerats i Ekeby socken här!

Här finns klickbara kartor, det vill säga, du kan klicka på namnet på kartan för att på så sätt komma till en ny sida med mer information!

Kartor finns också som kan lämpa sig bra för utskrift.

På kartorna är också de torp som är markerade av Sommen-Bygdens SK nu införda. Dessa är skrivna i en brunaktigare färg och saknar nummer.

Det kan dock finnas fler SBSK-markerade torp i Ekeby socken, men de torp som nu finns på kartorna är de som jag har kunnat ”gräva fram” ur minnet…

Skyltarna

Skyltarna som har satts upp vid torpruinerna och övriga objekt har sett olika ut genom åren. Först var det kopparplattor, sedan har materialet också varit aluminium och plast. År 2010 fick skyltarna ett helt annat utseende, då blev nämligen skyltarna svarta med vit text. Dessa skyltar ska enligt Skyltmakarn (som vi anlitar för att tillverka skyltarna) vara klart hållbarare jämfört med de tidigare skyltarna, och dessutom är de billigare.

Många skyltar har blivit fula och svårlästa av tidens tand, och vi har därför en längre tid haft funderingar på att byta ut en del dåliga skyltar. Nu har vi kommit så långt att vi valt ut de, som vi tycker, 30 sämsta skyltarna och beställt 30 nya skyltar! Ett företag på orten hjälper oss med kostnaden. De nya skyltarna blir i det nya utförandet, det vill säga med vit text på svart botten, men texten på skyltarna blir exakt som det har varit tidigare. Förhoppningsvis kommer skyltarna att bytas ut under sommaren och hösten.

Fakta om några markerade torp

Här följer lite fakta om några av de ödetorp som har utmärkts gemensamt av Föreningen Krafttaget, Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb:

Kröcklekulla skola (tidningsartikel), märktes ut 1974

Minastugan, intill Hybbeln, märktes ut 2000.

Rensberg, Häradsalmänningen, märktes ut 2000

Tånghult, Lilla Bäcks ägor, Ekeby, märktes ut år 2000

Källhem, under Södra Källarholmen, märktes ut år 2001.

Eriksberg, under Norra Källarholmen:, märktes ut år 2001.

Långstorp, under Norra Kvissluhult, märktes ut 2002.

Olstorp, under Sättertorp/Norra Timmerö, märktes ut 2002.

Skytthem under Hageby, märktes ut 2003.

Myrstugan under Diseberg, märktes ut 2003.

Sandbacka under Ryckelsby Frälsegård, utmärkt 2003

Tullerum, under Brokulla, märktes ut 2004

Ekenäs, Tjänstemannabostad på Bredgårds ägor, märktes ut 2006

Södra Kruslund, Grendjärtorp Nr 120, Ombergs kompani 1:a regementet på Bredgårds ägor, märktes ut 2006

Framtida markeringsobjekt

Finns det verkligen något kvar att markera i framtiden Ekeby socken kan man fråga sig? Jo då! Jag har antecknat lite förslag, samt markerat objekten på en karta. Klicka för att komma vidare.

Torpmärkningar i Malexander och Blåviks socken

Även i Malexander och Blåviks socknar finns en enorm mängd med ödetorp och som har markerats med en minnestavla. Vid dessa utmärkningar har dock inte Föreningen Krafttaget varit inblandat. På Malexander Hembygdsförenings hemsida finns dessa torpmärkningar dokumenterade på ett mycket imponerande sätt med klickbara kartor! Klicka på rubriken för att komma till Malexanders torpregister.

Torpmärkningen 2023

Runt 20 personer närvarade när den 125:e och 126:e skylten sattes upp sedan torpmärkningarna drog igång i Ekeby socken 1968. Det var Ljungstorp och Bergslund som markerades, två backstugor som legat under Fiskevik. När Blåviks socken bildades på 1870-talet så hamnade Fiskevik och dessa backstugor i Blåviks socken.

Torpmärkningen 2022

Det blev ingen torpmärkning varken 2020 eller 2021, detta på grund av coronapandemin, men i maj 2022 kunde åter en inbjudan till torpmärkning delges allmänheten. Nylyckan kallas ett torp/backstuga i kyrkböckerna, det låg under Boarp. Nylycketorpet står det på gamla kartor. Trots att kvällen började med regn så var det 14 personer som närvarade då stolpen med skylten göts fast där stugan legat.

Torpmärkningen 2019

Det har nyligen gjorts en film om Skogs-Sara, en dramdokumentär om ett märkligt levnadsöde. Skogs-Sara - eller Sara Margareta netz som hon ju egentligen hette - har därför varit mycket aktuell på senare tid, så det kändes som en mycket god idé att sätta en skylt vid den plats där hon hade sin koja, sin lycka dit hon tog sig gång på gång.

 

Torpmärkningen 2018

Wigersberg på allmänningen fick en minnesskylt den 23 maj. Wigersberg var en stuga som var bebodd endast åren 1841-1858. I Wigersberg bodde häradsprofossen Sven Wiger. Han hade till uppgift att ge spöstraff och liknade bestraffningar som dömts till sådan bestraffning och han skulle vara bödeln behjälplig.

 

Torpmärkningen 2017

Ljungby gamla tomt och Dala gästgivargård försågs med skyltar vid torpmärkningen 2017. Den hölls på Norges nationaldag, den 17 maj, och det var en lite grå kväll, men en varm och riktigt skön kväll. Nästan 30 personer närvarade när Dala gästgivargård skyltades.

 

Torpmärkningen 2016

Fraxhem och Skyttebo banvaktstuga markerades med skyltar en lite grå men ändå ganska skön majkväll. Tjugo personer bevittnade händelsen.

 

Torpmärkningen 2015

Kärret under Ljungby och Oxhultet under Södra Fjättmunna skyltades en lite gråmulen majkväll inför 15 personer vid Kärret och 22 personer vid Oxhultet. Det var två mycket tydliga torpruiner.

 

Torpmärkningen 2014

Det var ett härligt vår- eller snarare försommarväder när Hultstugan under Södra Bäck samt Södra Lagnebrunna skyltades. Nästa 25 personer bevittnade händelsen.

 

Torpmärkningen 2013

Ett tjugotal närvarade då backstugan Änghem under Bärbäck Skattegård, samt Lundstorp under Öringe Augement markerades. De fick en skön kväll, och intressant fakta om platserna presenterades.

 

Torpmärkningen 2012

Backstugan Svenstorp under Lagnebrunna, samt backstugorna Ängen och Nyhem markerades en underbart vacker vårdag i maj 2012. Tjugoåtta personer närvarade.

 

Torpmärkningen 2011

Två torp under Södra Fjättmunna försågs med minnestavlor. Det var Björklund, samt soldattorp 58, Skenninge kompani. Klicka på rubriken för att läsa om utmärkningen

Torpmärkningen 2010

Backstugorna Lilla Vindgölskärr, beläget på allmänningen men som hörde till Kulla, samt Stenfällan under Norra Börshult fick skyltar. Läs om denna utmärkning genom att klicka här!

Torpmärkningen 2009

Öringe fabrik och Kärrstugan under Götevi försågs med minnesskyltar 2009. Läs om denna utmärkning genom att klicka här!

Torpmärkningen 2008

Lilla Pölen och Timmerötorp försågs med minnesskyltar 2008. Läs om denna utmärkning genom att klicka här!

Torpmärkningen 2007

Genom att klicka här så kan du läsa en artikel om utmärkningen som gjordes 2007, nämligen då Granängen under Öringe frälsegård (bilden) försågs med skylt, samt Lövsberg under Ryckelsby Frälsegård. Detta var objekt nummer 99 och 100 som markerades, och datumet var den 22 maj 2007.

På samma sida som torpmärkningsartikeln kan man läsa om en utflykt till Åsabackarna den 13 maj 2007.

<<--- STARTSIDAN

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm