Torputmärkningen, onsdagen den 23 maj 2018

Wigersberg - Här bodde häradsprofossen

År 1968 startade torpmärkningarna i Ekeby socken, alltså för 50 år sedan så årets torpmarkering var ett 50-årsjubileum. Vi tar ett år i taget numera, det finns inte så mycket tänkbara objekt kvar att skylta men i år sattes en skylt vid Wigersberg, kanske den mest spännande stuga som har fått en skylt i Ekeby socken!.

Ja, tänk att det har gått 50 år sedan några eldsjälar i Boxholms OK och Ekeby Hembygdsförening startade upp torpmärkningar i Ekeby socken, eller i det som en gång kallades Ekeby socken. Förr i tiden lockade en torpmärkning betydligt mer folk än vad det gör numera ändå tror jag många tycker det är kul att skyltar sätts ut och många följer vad som sker på avstånd.

Årets torpmärkning ägde rum den 23 maj och vi var endast 14 personer som närvarade när stolpe med skylt göts fast i marken. Då var det ändå ett underbart soligt och varmt försommarväder men kanske var vädret FÖR vackert. Kanske var det många som många saker denna fina majkväll. Jag hade visserligen inte annonserat i Boxholmsbladet denna gången men informationen bör ändå ha nåt ut till de flesta tycker jag. Det var ju en mycket spännande stuga som skyltades i år, Wigersberg, och Corren skrev en artikel om Wigersberg, häradsprofossens bostad. De slog upp historien i en mycket stor artikel. Där framgick ju också att en torpmärkning skulle ske den 23 maj. Reklam har också gjorts i Krafttagets grupp på Facebook, en grupp med 844 medlemmar. Att det stundat torpmärkning har också framgått i spalten i Länstidningen, och på Visit Östergötlands evenemang och därmed också på Boxholms kommuns hemsida. Torpmärkningen har också famgått i Boxholms OK:s klubbtidning och på deras hemsida, i Ekeby hembygdsförenings årsprogram och i Föreningn Krafttagets årsprogram som har gått ut till medlemmarna, och det har också framgått på Krafttagets hemsida. Ändå kom bara 14 personer...

Wigersberg.... Hur många hade hört detta namn för ett par år sedan. Wigersberg på allmänningen utanför Boxholm lämnades öde för 160 år sedan och det dröjde nog inte så lång tid efteråt förrän namnet "försvann". men som genom ett under uppdagades var Wigersberg har legat under vintern 2017, pusselbitarna föll på plats och allt beror på Föreningen Krafttagets grupp på Facebook.

Jag satt en dag och bläddrade i en gammal husförhörsbok för Ekeby, något man ju kan göra på internet. Jag stötte då på namnet Wigersberg, tog en skärmdump på sidan och delade skärmdumpen i Föreningen Krafttagets grupp på Facebook. Wigersberg var ett exempel på en stuga som vi inte hade en susning om var den har legat, det finns en del sådana, och det var detta jag ville visa. Spekulationer om var stugan kunde ha legat vidtog och vi insåg att platsen ju trots allt kunde ringas in till en inte så jättestor del, för Wigersberg hade ju legat i Ekeby socken och på häradsallmänningen.

Per-Arne Wisén kommenterade inlägget, han kunde berätta att i Wigersberg bodde Sven Wiger med sin familj och han är en farfars farfars far till Per-Arne Wisén. Sven Wiger var född 1786 och han dog 1851. I släkten lär Sven Wiger ha kallats för tjuvapiskaren. Per-Arne kunde nämligen berätta att Sven Wiger var häradsprofoss. Detta innebar att Wiger hade till uppgift att utdöma spöstraff och liknande till de som blivit dömda till detta straff. Han skulle också vara bödeln behjälplig. Vid Brännbålsbärr fanns ju förr en avrättningsplats och bödeln bodde i Skogbo strax intill Brännbålskärr så dit hade han ju inte långt. Per-Arne skrev i tråden på Facebook att häradsprofossen Wiger inte var populär, han hade en syssla som gjorde honom socialt stigmatiserad. Han bodde tidigare med familjen på Stekanäs marker men församlingsborna ville ha bort honom därifrån och kanske var det därför som han 1841 fick uppföra en stuga ute på allmänningen. För detta år står Wigersberg som nybygge i kyrkboken. Redan 1858 lämnades Wigersberg öde, då flyttade de sista medlemmarna av familjen Wiger från stugan, Sven Wiger själv dog 1851. Så Wigersberg var alltså bebodd i endast 17 år, en väldigt kort tid! Man kan ju tänka sig att det var en väldigt torftig stuga och att Sven Wiger uppfört stugan själv. Enligt Per-Arne Wisén fanns det en uppsättning snickeriverktyg upptagna i bouppteckningen.
Men hur vet vi då att Wigersberg legat på just denna plats??? Jo, i tråden på Facebook spekulerade vi i tänkbara platser och i skogen en bit från vägen mitt emellan Lilla Bäck och Brännbålskärr är det ritat en torpruin på Sommenbladet, en orienteringskarta från 1966. Där finns spår av mänsklig aktivitet, även om bevis för att det legat en stuga just där har saknats. Det finns en del högar med stenar, men inga spår av spiselmur till exempel.

Men kunde Wigersberg ha legat där kanske...? Mikael Lüddeckens Persson delade en karta över allmänningen i Facebooktråden. Kartan var upprättad under åren 1839, 1840 och 1841 och som rubrik till kartan stod det: "Karta öfver Rågångarne omkring Göstrings Häradsallmänning jemte derå belägne hemman och Intagter uti Östergöthlands län Rinna och Ekeby socknar" . Sjöarna i området var redovisade liksom en och annan väg och så fanns det många nummer på kartan. Efter kartan fanns en beskrivning som visade vad numren stod för. Mitt emellan Lilla Bäck och Brännbålskär och vid den plats där vi tänkte att Wigersberg kanske har legat fanns nummer 50. I förteckningen letade vi upp nummer 50 och där stod så här: "Byggnadstomt för Härads Profossen / Ny/". Det var helt chockerande! Allt stämde och vi var nu hundra procents säkra på att Wigersberg legat på denna plats!

Mindre än en timma efter mitt inlägg visste vi att Wigersberg legat på denna plats där det nu mera finns en minnessten över stugan. Per-Arne Wisén var väldigt tacksam och fascinerad, han har större delen av sitt vuxna liv funderat över Wigersberg och han har spekulerat tillsammans med sin farbror över en tänkbar plats.

Vi var alltså bara 14 personer som närvarade vid torpmärkningen, men det var mycket trevligt att Per-Arne Wisén och brodern Torbjörn Wisén deltog. Per-Arne har forskat på sin farfars farfars far Sven Wiger och gjort många anteckningar. Undertecknad läste dessa anteckningar medan vi drack kaffe i den ljumma kvällningen och den vackra skogen. Dessa anteckningar går att läsa om man klickar på länken nedan.
 

Klas Johansson

Mer information om Wigersberg

Se bilder från utmärkningen av Wigersberg

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm