Torputmärkningen, onsdagen den 11 maj 2022

Nylyckan under Boarp torpmärktes

På en orienteringskarta från 1985 finns det ett hus på den plats där Nylyckan under Boarp legat, så kanske stod stugan kvar då och det kan förklara att Nylyckan inte tidigare fått en minnesskylt. Nylyckan var ett hem till olika människor fram till 1902 och spår av stugan är en hög efter murstocken, samt den typiska växtligheten. Men numera finns också en skylt på platsen som bevarar minnet av Nylyckan.

 

Det var ju 1968 som Ekeby Hembygdsförening och Boxholms Orienteringsklubb gjorde gemensam sak, och började märka ut ödetorp i skogarna kring Boxholm. Sedan 1999 är även Föreningen Krafttaget medarrangör. Varje år sedan 1968 - med några enstaka undantag, till exempel pandeminåren 2020 och 2021 - har torputmärkningar arrangerats. Det är många före detta byggnader där minnet bevaras genom att platsen där de legat har fått en minnesskylt. Mest är det ju före detta torp som har skyltats, men också gårdar, backstugor, en före detta skola, en före detta fabrik och någon tjänstemannabostad. Totalt är det 124 stolpar med skylt som har satts upp på olika platser i det som en gång i tiden var Ekeby socken.

Under senare år brukar torpmärkningen i före detta Ekeby socken äga rum en gång om året och under en kväll i maj månad. Men av förklarliga skäl så finns det inte så himla många objekt kvar att skylta. Arrangörerna tar dock ett år i taget, men torputmärkningar bör nog kunna genomföras ytterligare några år.

Till årets torputmärkningen valdes ett torp under Boarp, men oftast var dock den gamla bostaden klassad som en backstuga. Nylyckan kallas stugan i kyrkböckerna och Nylycketorpet står det på gamla kartor, och det är lite förvånande att stugan inte fått en minnesskylt tidigare.

Torpmärkningarna brukar vara trevliga arrangemang, och årets utmärkning var inget undantag. Det satte visserligen igång att regna fram på eftermiddagen denna dag, ganska rejält dessutom då det var dags att bege sig till Boarps ägor, men trots detta valde 14 personer att klä sig rätt för en kväll i naturen. Regnet upphörde dessutom ganska snart, så det blev en mysig kväll i den grönskande och blommande naturen, där fågelkvittret stod för musiken.

Boxholms OK och Krafttaget delar på kostnaderna för skylttillverkning och för annonsering, och representanter från Ekeby Hembygdsförening ordnar med murbruk.

Efter samling vid Svarvarhemmet blev det en kort promenad, knappt 150 meter in i skogen, till den plats där Nylyckan en gång låg. Förberedelser var gjorda, det var bara för Svens Ström och Karl Johan Andersson med flera att gjuta fast stolpen med skylten. Där kommer den att stå som ett minne till de människor som på platsen levt delar av sina liv. Det kan också vara en hjälp för släktforskare som tar sig till platsen för att söka sina rötter, för det är många människor som levt i Nylyckan.

Efter att skylten kommit på plats så drog sig alla närvarande tillbaka ut till vägen vid Svarvarhemmet. De flesta plockade fram sina termosar med kaffe. Att njuta av kaffe och smörgås när naturen är som vackrast är kanske det bästa med torpmärkningarna. Dessutom presenterades Nylyckans historia i samband med fikat. Undertecknad hade med kyrkböckernas hjälp letat upp vilka som levt sina liv i Nylyckan, något som han berättade om för alla närvarande, och detta framgår vid klick på länken nedan.

Strax efter att Nylyckans historia presenterats så visade sig solen bakom trädtallarna och ingen hade särskilt bråttom hem. ”Det var riktigt trevligt detta” sa Magnus och Karin Johansson som var några av de närvarande.

Framtida torpmärkningar diskuterades också innan alla skingrades och kanske kommer ett par stugor under Torsebo i den södra delen av socknen att skyltas en kväll i maj 2023.
.
 

Klas Johansson

Mer information om Nylyckan / Nylycketorpet

Se bilder från utmärkningen av Nylyckan / Nylycketorpet

 

<<--- STARTSIDA   |   TORPMÄRKNINGAR --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm