Börshultstugan/Kammarn.
Stamfastighet: Södra Börshult
Sista utflytt: 1941
Märkt år: 1998
Plats: På nuvarande åker i höjd med där skylten sitter.

Anders Fransson i Linköping mailar Föreningen Krafttaget. Han skriver:

Min farfar hette Ture Fransson och var byggnadsarbetare i Linköping.
Han var född 1892 i Börshultstugan, eller Kammarn som den hette i folkmun.
Det var sju syskon från början, men två av dem dog i unga år.
De tre äldsta syskonen var födda i Stenfällan som låg på Norra Börshults ägor.
Och de övriga fyra var födda i Kammarn, Södra Börshults ägor, mycket nära gränsen till Kjusebotorps ägor.
Fadern var skomakaren Frans Karlsson, född 1856 i Sållarp, Säby (F).
Modern hette Hedvig Mathilda Ljung och kallades Thilda. Hon var född 1854 i Södra Börshult, Ekeby (E).

Thilda (Mathilda) Ljung hade en morfar som var född 1746 !!! Han hette Måns Gabrielsson och var torpare i Stenfällan, på slutet var han "extra fattighjon"... Måns var född 1746-02-18 i Fiskarhemmet, Säby och avled 1829-02-19 i Stenfällan. Det sista barnet fick Måns 1821. Då var han 75 år gammal !!!
Thildas mor - Maja Lena Månsdotter - var född 1816 i Stenfällan, Norra Börshults ägor. Hon var ogift, sjuklig och utfattig. Thilda och modern flyttade till Övre Andersbo ägor, backstugan Långviken 1856. Därefter flyttade de till Södra Börshults ägor, Börshultstugan den 6/11-1862.
 

Anders Fransson har hört att Börshultarstugan efter 1941 monterades ner av Karl Ivan Dahlskog (1904-1983) och återuppbyggdes som sommarstuga lite längre söderut vid Lönndalen....


Här är en länk till ett dokument om Börshultarstugan och som vi fått av Anders Fransson:

Börshultarstugan.pdf


Utrag ur Klas söndagstursreferat, 2015-02-22:

...

Jag tog mig till området några dagar innan Söndagsturen, och då upptäckte jag att det ju ser ut som att det möjligen kan ha legat ett torp eller backstuga på den andra sidan av hagmarken. Där är växtligheten typisk för torpruiner och där finns till och med tegel! Vi denna Söndagstur fick jag dock en förklaring till hur det har legat till. Börje från Börshult var ute och plogade snö och han stannade till med traktorn. Börje sa att "stugan har legat mitt på åkern!" Det vill säga där det idag är betesmark, men det förklarar ju att stolpen med skylten sattes strax intill. Jag ska dock se till att det blir dokumenterat att stugan placering var på åkern/ängen intill skylten. Enligt Börje så sitter skylten på Börshults mark, även om den är placerad på gränsen. Börje berättade också att stugan har legat på en annan plats tidigare, och stugan har varit en parstuga, det bodde en familj i ena änden av stugan, och en annan familj i den andra änden. Omkring år 1900 lär den ha flyttats till platsen på gränsen till Kjusebotorp, men då bara halva byggnaden, det blev alltså då en bostad för en familj.

Första gången som jag hittat Börshultstugan i en kyrkbok är i boken från åren 1819-1832. Det måste ha varit som så att Börshultstugan vid den tiden fanns på en helt annan plats på Södra Börshults ägor, enligt Börje så uppfördes ju stugan där skylten sitter kring år 1900.

Enligt skylten så flyttade de sista som bodde i Börshultstugan år 1941, men den uppgiften kände jag också tveksamhet till om det stämde. I kyrkboken som sträcker sig mellan 1913-1927 kan man se att de sista som flyttar från stugan lämnar den just år 1927. Jag har dock inte haft tillgång till någon efterföljande kyrkbok, så jag tänkte att det KAN ju vara som så att stugan stod tom en tid, och sedan så flyttade någon åter igen in i Börshultstugan. Enligt Börje så var det också exakt så som skedde! Börshultstugan stod tom, men fick sedan nya hyresgäster, och dessa lär väl ha blivit de sista som bodde där, och året var 1941. Börshultstugan finns inte med på den ekonomiska kartan från 1948, så då var den antagligen riven.

...
Kartor från Lantmateriet.se