Torpruin Börshultstugan nordväst om Kjusebotorp

Söndagstur den 22 februari 2015

Berättare: Barbro Bornsäter Mellbin

Vid två tillfällen denna säsongen har Söndagsturselden brunnit vid en torpruin. Det fanns ju en tid då elden alltid (nästan) tändes vid en Torpruin, men sedan säsongen 2006-2007 har det ju inte varit så, då bytte Torpturerna namn till Söndagsturer. Den 1 februari denna säsongen så ägde Söndagsturen rum vid Annelund under Fjättmunna norrgård, och den 22 februari var platsen Börshultastugan inte långt från Kjusebotorp.

Jag kände stor tveksamhet till om Börshultastugan verkligen legat där skylten är placerad. Det finns ju inga spår som tyder på att där legat en stuga och skylten verkar ju dessutom sitta på Kjusebotorps ägor, även om den i så fall sitter extremt nära gränsen. Jag har den senaste veckan försökt att få en klarhet i stugans placering, men det är svårt! Det finns egentligen ingen karta som där Börshultastugan är redovisad. På den gamla generalstabskartan från 1880 kan man dock se att det legat en stuga i området.

Skylten som markerar Börshultastugan sattes upp 1999, men de som gjorde detta kan tyvärr idag inte frågas om hur de resonerade, och på vilka grunder skylten sattes där den sitter.

Jag tog mig till området några dagar innan Söndagsturen, och då upptäckte jag att det ju ser ut som att det möjligen kan ha legat ett torp eller backstuga på den andra sidan av hagmarken. Där är växtligheten typisk för torpruiner och där finns till och med tegel! Vi denna Söndagstur fick jag dock en förklaring till hur det har legat till. Börje från Börshult var ute och plogade snö och han stannade till med traktorn. Börje sa att "stugan har legat mitt på åkern!" Det vill säga där det idag är betesmark, men det förklarar ju att stolpen med skylten sattes strax intill. Jag ska dock se till att det blir dokumenterat att stugan placering var på åkern/ängen intill skylten. Enligt Börje så sitter skylten på Börshults mark, även om den är placerad på gränsen. Börje berättade också att stugan har legat på en annan plats tidigare, och stugan har varit en parstuga, det bodde en familj i ena änden av stugan, och en annan familj i den andra änden. Omkring år 1900 lär den ha flyttats till platsen på gränsen till Kjusebotorp, men då bara halva byggnaden, det blev alltså då en bostad för en familj.

Första gången som jag hittat Börshultastugan i en kyrkbok är i boken från åren 1819-1832. Det måste ha varit som så att Börshultastugan vid den tiden fanns på en helt annan plats på Södra Börshults ägor, enligt Börje så uppfördes ju stugan där skylten sitter kring år 1900.

Enligt skylten så flyttade de sista som bodde i Börshultastugan år 1941, men den uppgiften kände jag också tveksamhet till om det stämde. I kyrkboken som sträcker sig mellan 1913-1927 kan man se att de sista som flyttar från stugan lämnar den just år 1927. Jag har dock inte haft tillgång till någon efterföljande kyrkbok, så jag tänkte att det KAN ju vara som så att stugan stod tom en tid, och sedan så flyttade någon åter igen in i Börshultastugan. Enligt Börje så var det också exakt så som skedde! Börshultastugan stod tom, men fick sedan nya hyresgäster, och dessa lär väl ha blivit de sista som bodde där, och året var 1941. Börshultastugan finns inte med på den ekonomiska kartan från 1948, så då var den antagligen riven.

Berättaruppdraget denna Söndagstur hade Barbro Bornsäter Mellbin. Det var nog många boxholmare som undrade vem hon var då de såg hennes namn i berättarlistan. Vid det här laget vet nog de flesta att Barbro är dotter till Leif och Jane som bor i Saxabäcken mellan Gökshult och Skärlunda. Att vi ville ha Barbro som berättare berodde på att vi tyckte att hon verkade vara en väldigt intressant och spännande person. Vi såg på Facebook att hon studerat msc in historical geology and palaeontology vid Uppsala Universitet, och hon brukar vara med på medeltidsveckan på Gotland, liksom att klä sig i retrokläder. Vi har också träffat Barbro i samband med Boxholmsmästerskapet i frågesport och då märkt att hon är en väldigt trevlig person.

Barbro kom till Söndagsturen klädd i medeltida kläder och hon kom att berätta om sitt intresse för medeltiden och att klä sig i sådana kläder, ett intresse som kom att väckas då hon tillsammans med familjen besökte medeltidsveckan på Gotland år 2002. Hon berättade också om en hel del annat som detta intresse kom att föra med sig. Det var verkligen kul och intressant att lyssna på Barbro, och nog är det fantastiskt vilka vitt skilda ämnen vi får lyssna på tack vare Söndagsturerna... Lyssna på ljudupptagningen (länk nedan) om du inte var med i skogen, det rekommenderas!

Nånstans mellan 55 och 60 personer stod kring Christer Karlssons inbjudande brasa och lyssna på glada och pratsamma Barbro Bornsäter Mellbin. En hel del löpare var dessutom i farten och fick vätska vid platsen. En del snö föll ju under natten till denna Söndagstur, något som kändes väldigt onödigt, men det blev trots detta en väldigt skön och vacker Söndagsförmiddag. Solen lyckades ju faktiskt att pressa igenom sina strålar mellan molnen emellanåt, det gillades!

 

Nästa söndag är den 1 mars, och det har blivit dags för den näst sista Söndagsturen. Då tänder vi elden i en vacker skog mellan Skäggenäs och Sjögarp, och det är Ann-Sofie Johansson som har berättaruppdraget. Kolla in startsidan för att få en tydligare beskrivning av platsen och av hur du tar dig dit.

Välkomna!

Klas

 

Se bilder från Söndagsturen nära gamla stallet och tvättstugan

Lyssna på Barbro Bornsäter Mellbin.

 

 

<<--- STARTSIDA|  | SÖNDAGSTURER --->>

| © Föreningen Krafttaget, Boxholm