Stamfastighet: Norra Börshult
Sista utflytt: 1887
Märkt år: 2010
Plats:

Länk till referat av märkningstillfället.Kartor från Lantmateriet.se