Nylyckan / Nylycketorpet 


Stamfastighet: Boarp
Sista utflytt: 1902
Märkt år: 2022 (den 11 maj)

 

Länk till referat om torpmärkningen.

Länk till bilder från torpmärkningen


Nylyckan / Nylycketorpet

Ekeby prästgård brann ner på 1700-talet och där försvann även gamla kyrkböcker så den äldsta bevarade husförhörsboken i Ekeby börjar på 1788 och redan då fanns Nylyckan. Så vilket år som torpet – ibland backstugan - Nylyckan var uppfördes är omöjligt att få fram. Men det är fascinerande att ett litet torp eller backstuga, ganska otillgängligt belägen i Ekeby socken, kan bära på så mycket historia.

I den äldsta husförhörsbok som finns från Ekeby, alltså den som börjar på 1788, så står Anders Persson samt Maja Thomasdotter skrivna i Nylyckan. Han var född 1731 i Västra Harg och hustrun i Åsbo 1739. Paret gifte sig 1791.
Mellan 1808 och 1819 saknas det också kyrkböcker för Ekeby och under de åren bör paret ha lämnat Nylyckan.

Men det kom nytt folk till stugan. 1817 till exempel, då flyttade Sven Johansson och Britta Lena Cedergren in i Nylyckan. Men torparhustrun dog den 29 december 1821, bara 31 år gammal. "Efter några dagars sjukdom avled" har prästen skrivet i dödboken, samt "slag" som orsak. Två barn hade paret fått men mannen och barnen flyttade strax efter att Britta Lena hade dött.

En ny familj kom till Nylyckan 1828. Carl Eriksson och hustrun Maja Erlandsdotter och de fick två barn i stugan, men familjen flyttade till Hagby 1834.
Sen bor det många ”inhyses” i Nylyckan, eller ”till hus” vilket innebär samma sak. Begreppet att vara inhyst innebär att bo i ett hus som man inte äger eller hyr, och utan att vara i tjänst hos ägaren.

Johan Erik Wågman, född i Rappestad 1793 samt hans hustru Stina Nilsdotter, född 1790, står antecknade som "till hus” i Nylyckan under några år. Det finns ju en del Wågnman i Boxholm i dag men om de har nåt släktskap med denne Johan Erik Wågman är inte undersökt.

Torparen Johannes Andersson, född i V. Skrukeby 1807, samt Margareta Carlsdotter, född i Rinna 1812, kommer till Nylyckan 1841. En son föds i samma veva men som dör efter ett halvår. "Slag" står det som dödsorsak och det var nog många dödsorsaker som ingick i detta begrepp. Familjen flyttar till Hästhagen 1843, ett annat torp under Boarp. Kanske hade de en förhoppning om att gräset skulle vara grönare där…

Men det kom nytt folk till Nylyckan 1843. Då flyttade nämligen Carl Fredrik Nilsson och hustrun Greta Lotta Nilsdotter och deras två barn till stugan. Carl Fredrik var tidigare dräng i Södra Lagnebrunna. Det är ju som så att fram till 1850 fanns det ett Södra och ett Norra Lagnebrunna men 1850 uppfördes den nuvarande gården Lagnebrunna och gårdarna Norra och Södra Lagnebrunna försvann. Men Södra Lagnebrunna låg helt nära den nuvarande gården, och vi torpmärkte ju faktiskt Södra Lagnebrunna år 2014.
Hur som helst, Carl Fredrik Nilsson var född 1811 och han kom att träffa den fem år yngre Greta Lotta Nilsdotter som var dotter till Nils Larsson och Anna Olofsdotter i Askaremålen. År 1843 skrevs Greta Lotta i Södra Lagnebrunna, och hon gifte sig samma år med Carl Fredrik så hon står som hans hustru. Men Greta Lotta hade då en oäkta son som följde med i flytten, Anders Gustaf Olofsson som då var fem år. Men samma år som hon gifte sig med Carl Fredrik så fick paret ett gemensamt barn, Clara Charlotta, född 1843.
Samma år, alltså 1843, flyttade paret och de två barnen till ett gemensamt boende, nämligen Nylyckan. Man kan ju tänka sig att det var en dröm för det unga paret att komma till ett eget boende, de var då 32 och 27 år gamla.
Carl Fredrik Nilsson och Greta Lotta Nilsdotter fick flera barn:
Anders Gustaf Olofsson, Greta Lottas oäkta son var född 1838, men han dog 1844, så han blev bara sex år. Scharlakansfeber var dödsorsaken enligt dödboken.
Därefter fick paret:
Clara Charlotta, född 1843
Carl Alfred, född 1845, dog 1847
Johan Fredrik, född 1847
Anders Magnus, född 1850
Carl Alfred, född 1854, dog efter en dryg månad.
Carl Wilhelm, född 1854
Albertina Vilhelmina, född 1858.
Man kan ana att livet i Nylyckan var både sorg och glädje för Carl Fredrik och Greta Lotta, kanske kände de mest sorg... Men mycket barnskrik lär det ju ha varit.
Åren går och barnen växer upp och flyttar hemifrån. Carl Fredrik och Greta Lotta blir antagligen allt skröpligare ju äldre de blir och i husförhörsböckerna står det antecknat ”blind” eller ”nästan blind” vid Greta Lottas namn då hon är upp emot sextioårsåldern. Den 13 juli 1877 så dör hon. Nervfeber var dödsorsaken och hon blev endast 61 år. Men i 34 år så bodde hon i Nylyckan under Boarp.
Carl Fredrik dör fyra år senare, den 18 mars 1881, så han bodde i Nylyckan i 38 år. Ålderdomssvaghet var dödsorsaken enligt dödboken, och han blev 69 år.

År 1881 så flyttade Maja Stina Johansdotter till Nylyckan. Hon bodde tidigare i Hästhagen, ett torp som ju också ligger under Boarp. Maja Stinas make, Gustaf Andersson Holm, hade dött, och det var antagligen en orsak till flytten. Maja Stina var född i Linderås 1825, så hon var 56 år när hon kom till Nylyckan.
Några år senare, nämligen 1888 så flyttar Anders Fredrik Jonsson till Nylyckan, och även hans dotter Hedda Sofia. De kom från Arvidstorp som ju låg bara ett par hundra meter från Nylyckan, Anders Fredriks hustru hade dött året innan. Anders Fredrik var 58 år gammal vid flytten och dottern 14 år, men dottern flyttade vidare efter ett par år.

Och därefter var det endast Maja Stina Johansdotter och Anders Fredrik Jonsson som bodde i Nylyckan. De fick fjorton år tillsammans i Nylyckan, för år 1902 flyttade de båda till Linnestorp. Det var det bara en knapp kilometer genom skogen från Nylyckan.
Men Maja Stina blir inte kvar länge i Linnestorp, redan 1903 flyttade hon till fattighuset. Där dog hon ett par år senare, nämligen den 30 april 1905. Ålderdomssvaghet står det i dödboken.

Anders Fredrik Jonsson däremot var en riktig krutgubbe. Han var överstruken i den efterföljande församlingsboken där han stod inskriven i Linnestorp så det låg nära till hands att tro att "nu har han dött", men då hade han flyttat till Rinna socken! Han var ju född 1830 och blivit änkling redan 1887, men den 18 januari 1924 så flyttar han till Torpa Södergård i Rinna. Orsaken var antagligen att hustrun på gården var en dotter till Anders Fredrik Jonsson. Hon hette för övrigt Hedda Sofia, det var alltså dottern som bodde ett par år i Nylyckan. Ungefär ett halvår senare, den 16 maj 1925 så dör Anders Fredrik Jonsson. Att dödsorsaken anges som ålderdomssvaghet är väl inte så förvånande. Han var ju då 95 år gammal.

När historien om Nylyckan till viss del återgavs på Facebook strax efter torpmärkningen så berättade Sven Laudon att Hedda Sofia, hustrun på Torpa Södergård var Svens mormor!


Text och bild: Klas Johansson 


 


Kartor från Lantmateriet.se