ÅRSMÖTE I

 

ägde rum

Tisdagen den 29 mars 2022

Klockan 18.00 på Boxholms bibliotek

Ibland känns det som att årsmötena kommer tätt. Det behöver heller inte vara en illusion utan det kan mycket väl vara en sanning. Årsmötet 2021 flyttades fram till i början av juli på grund av Coronapandemin. Då hölls årsmötet dessutom utomhus i undertecknads trädgård. Men en bit in på år 2022 öppnade Sverige upp till det mer normala och Krafttagets årsmöte kunde hållas på Boxholms bibliotek som brukligt är sedan 2014. Datumet var dock lite senare än vanligt, men det var ju ändå inte mycket mer än åtta månader sedan förra årsmötet.

Klas och Ann-Sofie hade gjort de flesta förberedelserna, och vi trodde inte på någon anstormning av medlemmar. De flesta anlände sent, så ett tag trodde vi att vi skulle bli nära på ensamma, men jag kunde  trots allt räkna till 16 Krafttagetmedlemmar då Johan Birath klubbade igång årsmötet.

Det brukar alltid vara lättsamma årsmöten i Krafttaget och skrattet brukar inte vara långt borta, och årets årsmöte var inget undantag. Mötesförhandlingarna är inte så strikta utan ganska avslappnade. Idag halkade vi in på hur det var i Boxholm på 1950-talet. Det var under en tid då det kunde komma en bajskorv glidande i vattnet medan man tog ett dopp i Svartån berättade Johan Birath. Det var också en tid då det grävdes mycket och jag vill minnas att Johan sa att Jörgen Birath vid ett tillfälle lär ha sagt att "det var skönt att få ett jobb ovan jord för en gångs skull".
Det fanns förr en "pissekur" på torget i Boxholm. När den plockades bort lär en urboxholmare ha sagt: "Och den som gick så bra!"

Men dagordningen följdes givetvis och de olika punkterna på den gicks igenom och val gjordes. I styrelsen blev det omval på Klas Johansson, Mikael Lüddeckens-Persson och Kerstin Andersson. Styrelsen gör själva upp om arbetsfördelningen men i och med detta årsmöte kommer Christian Klingspor att ta över kassörsuppdraget efter P-O Tureson. P-O har haft årsmötet i nio år, och vi får tacka honom för uppdraget. P-O kommer dock att stanna kvar i styrelsen tills vidare. När nu Christian tar över som kassör så kommer den digitala tekniken att bli betydligt mer påtaglig. Det finns planer på både ett bankkort och att skaffa swish till föreningen. Utskick till medlemmar planeras att ske mer via mail framöver, men för att så ska kunna ske kan en stadgeändring behöva göras. i stadgarna står nämligen att "samtliga medlemmar i föreningen kallas till möten och informationer, via brev eller annons.". Man kan ana att stadgarna tillkom innan e-post var så vanligt. Å andra sidan kanske även ett elektroniskt brev kan ses som ett brev...?

Kan tillägga att P-O Tureson kort berättade om sin tid som kassör i föreningen. Han gav också ett tips inför framtiden. P-O berättade att Stiftelsen Tranås säteri har varit väldigt välvilliga när Krafttaget har sökt pengar till filmen om Skogs-Sara samt till ostrevyn förra året. Så att kontakta Stiftelsen Tranås säteri kan rekommenderas om framtida ansökningar om pengar ska göras.

Efter årsmötesförhandlingarna blev det fika och frallor, men denna gång fick medlemmarna bre sina frallor själva. Det fanns smör (Flora), ost, cognaqmedvurst och gurskivor. Samt en liten kaka.

Till det trevliga årsmötet bidrog frugan Ann-Sofie. Hon pratade om idiomatiska uttryck och varför vi säger som vi gör. Till exempel "för fulla muggar", "röka som en borstbindare", "att vara på kanelen", ”att bära hundhuvudet”. eller att "något är på tapeten". Ann-Sofie trollband publiken fullständigt då hon förklarade bakgrunden till de nämnda uttrycken, samt många andra.

Egentligen skulle Kjell-Åke Trygg ha närvarat som gäst, men arbetarekommunen lyckades lägga sitt årsmöte samtidigt som Krafttagets årsmöte, trots att arbetarekommunen lovat att undvika kollisionen. Nåja, därmed kan vi hoppas på Kjell-Åkes närvaro vid årsmötet nästa år.

När Ann-Sofie var klar skingrades alla, även om ingen hade direkt bråttom från biblioteket. Det blev verkligen ett trevligt årsmöte..

Klas Johansson
 

Protokollet

I pdf-format

I word-format

 

Länk till broschyren med dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Bilder från årsmötet.

 

<<---OM KRAFTTAGET     |    STARTSIDA--->>