<< Föregående sida   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   Nästa sida >>

OE Dia13 0036
Flemminge skola (Motionsgården) med skolkök i den skymtande gula byggnaden, Flemmingedammen, Flemminge finvalsverk, Kallverket, Bredgårdsverket (skymtande) och Fällehagen. Skolhuskullen är här nästan helt utraderad.
Datum: 2017-02-15 08:23:36
Filstorlek (byte): 405.479
Bildstorlek: 1608 x 1080

OE Dia13 0037
Från förgrunden: Flemminge skola (Motionsgården), Bredgårdsverket, Bredgårdsbron med intilliggande byggnader, bl.a. Mejeriet/tvättstugan, Bruksstallet och Dagkarlstugan. Längre bort är skrottravers, Martinverk och Masugn. Mjölnarkullen utgör del av bakgrunden.
Datum: 2017-02-15 08:23:36
Filstorlek (byte): 431.759
Bildstorlek: 1590 x 1016

OE Dia13 0038
Kvarnen (Bruksmuséet), Kvarnbostaden (1820-ca. 1980), Masugnen (1874-r.1971). Martinverkets skorstenar i bakgrunden.
Datum: 2017-02-15 08:23:36
Filstorlek (byte): 315.510
Bildstorlek: 1608 x 1010

OE Dia13 0039
Flemmingedammen och Flemminge arbetarbostäder från Bredgård.
Datum: 2017-02-15 08:23:37
Filstorlek (byte): 338.726
Bildstorlek: 1608 x 974

OE Dia13 0040
Österut över förstadens gamla bebyggelse från Parkgatan 13.
Datum: 2017-02-15 08:23:38
Filstorlek (byte): 398.447
Bildstorlek: 1608 x 1056

OE Dia13 0041
Från förgrunden: Tomter vid Vivåsen, Flemminge arbetarbostäder, Flemminge kraftverk, Finverket (1977-)
Datum: 2017-02-15 08:23:38
Filstorlek (byte): 407.150
Bildstorlek: 1584 x 1042

OE Dia13 0042
Från förgrunden: Tomter vid Vivåsen, Flemminge arbetarbostäder, Flemminge kraftverk, Finverket (1919-1977, r. 1978).
Datum: 2017-02-15 08:23:38
Filstorlek (byte): 325.226
Bildstorlek: 1608 x 982

OE Dia13 0043
Från förgrunden: Flemminge kraftverk, Flemminge arbetarbostäder, Vivåsen arbetarbostäder och tomter vid Vivåsen.
Datum: 2017-02-15 08:23:39
Filstorlek (byte): 495.350
Bildstorlek: 1608 x 980

OE Dia13 0044
Från förgrunden: Flemminge arbetarbostäder, Flemminge Finvalsverk (1919-1977, r.1978), Fällehagen.
Datum: 2017-02-15 08:23:40
Filstorlek (byte): 574.180
Bildstorlek: 1608 x 982
<< Föregående sida   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   Nästa sida >>
[ sfpg 3.6.0 - sye.dk ]