<< Föregående sida   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Nästa sida >>

Borshultarstugan 1892
Datum: 2018-02-17 12:40:02
Filstorlek (byte): 387.118
Bildstorlek: 545 x 910

Clara von Stockel
Bilden visar Clara von Stöckel på hennes 80-årsdag. Clara var född 1840 och bilden är alltså tagen år 1920 .
Datum: 2014-10-19 05:11:50
Filstorlek (byte): 161.754
Bildstorlek: 960 x 608

Flemmingeverket och Finvalsverket 1977
Här ser man både det gamla Flemmingeverket (eller Flemminge Finvalsverk) från 1919 samt det nybyggda Finvalsverket. Bilden bör vara tagen 1977, strax innan det gamla verket revs.
Datum: 2016-11-08 05:55:34
Filstorlek (byte): 491.430
Bildstorlek: 1364 x 871

Fore detta kontoret 1
Bilden är märkt "Före detta kontoret", Norra Timmerö ägors Trasbygge (senare tillhåll för Janssons Elecctro)
Bilden kommer från Boxholms kommuns arkiv, byggnadsnämnden.
Datum: 2014-08-05 03:24:33
Filstorlek (byte): 195.337
Bildstorlek: 1085 x 768

Gjuteriet
Nya Gjuteriet, som stod färdigt 1946 på platen där den år 1944 nedbrunna Bruksladugården legat. Verksamheten lades ner år 1981.
Datum: 2017-10-21 06:34:06
Filstorlek (byte): 171.983
Bildstorlek: 1985 x 1381

Hasse J1
Bostadshus på Bryggaregatan. I det vänstra har Maja 'Lippe' Andersson bott och i det högra Ivar Frostling. Foto taget mellan 1971 och -75 (Järnvägsviadukten finns och husen är ej rivna).
Datum: 2017-10-21 06:34:06
Filstorlek (byte): 134.109
Bildstorlek: 1394 x 989

Hasse J10
I Gjuteriet.
Datum: 2017-10-21 06:34:06
Filstorlek (byte): 376.035
Bildstorlek: 1982 x 1367

Hasse J11
Storgatan/Landsvägen mot Tranås i höjd med Folkets hus. I bild är Nya Skogsholmen (1903-1964), Södra Bergholmen (1900-196x), Ullas-/Kåres kiosk och Kalle körv.
Datum: 2017-10-21 06:34:06
Filstorlek (byte): 180.702
Bildstorlek: 1575 x 1044

Hasse J12
Flemminge damm och arbetarbostäder från Flemminge finverks skorsten. Nedströms dammen på andra sidan ån är galvaniseringsverket.
Datum: 2017-10-21 06:34:06
Filstorlek (byte): 183.769
Bildstorlek: 1612 x 1120
<< Föregående sida   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Nästa sida >>
[ sfpg 3.6.0 - sye.dk ]