Stamfastighet: Bredgård
Sista utflytt: Eldades upp av räddningstjänsten, 1986
Märkt år: 2006
Plats:

Ekenäs
Tjänstemannabostad på Bredgårds ägor

Bygddes 1900 och innehöll två lägenheter.

De först boende var:
Änkefru Eva Maria Sofia Valberg, (född Drakenberg,) född 1835 i Hval, Älvsborgs län.
Inflyttad från Skara. Utflyttad till Åsbo 1903.
Dottern, folskskollärare Märta Augusta Valberg född 1872 i Vollsjö.
Inflyttad från Landskrona. Utflyttad till Värna 1901.

Bokförare Karl Martin Valberg, född 1858 i Vånga, Skaraborgs län.
Inflyttad 1902 utflyttad 1903 till Åsbo.

Veterinär Alfred Jonsson, född 1864 i Kuddby.
Inflyttad från Grebo. Kom till Ekeby från Blekinge 1898.
Hustrun Anna Malvina Karlsson, född 1869 i St Olai.
Sonen Sven Alfred Teodor, född 1895 i Malung. (Sven Jerring).
Sonen Nils Erik Alfred, född 1903 i Ekeby.
Familjen flyttade till Vadstena 1907.

Huset revs 1986.Kartor från Lantmateriet.se