Södra Kruslund (GT 120).
Stamfastighet: Bredgård
Sista utflytt: 1962
Märkt år: 2006
Plats:

Faktablad om Södra Kruslund.Kartor från Lantmateriet.se