Stamfastighet: Ekeberg
Uppförd: ca 1912
Sista utflytt: 1963
Märkt år: 1976
Plats:

Ekeberg var 1828-1838 disponentbostad åt Didrik Pontus Burén. Vid Peter Carls bortgång år 1828 bodde hans fru, Hedda, kvar i 10 år på Karlsberg innan hon kunde flytta till Boxholms säteri. Därefter agerade Karlsberg ånyo disponentbostad.
På 1880-talet konverterades denna gård till arbetarbostäder.
Enligt kartor låg hemmanets äldre (före 1800) tomt nordost om den tomt skylten markerar, dvs till vänster något bakom huvudbyggnaden i det vänstra fotot här ovanför. I häradskartan ovanför till höger är den äldre tomten indikerad med en GRÖN pil.

I början av 1900-talet fanns söder om huvudbyggnaden Ekebergs idrottsplats / fotbollsplan, där det enligt utsago utövades friidrott före 1914. En scen med dansbana fanns även i det norra hörnet, och efter det att platsen inhägnats var det stundom även dans istället för idrott här, vilket medförde att området också kallades Ekebergs festplats. En omklädningspaviljong byggdes sedemera upp vilken straxt före 1937 flyttades till Andersbosjön för att bli sommarstuga.

1933 stod Svartåvallen färdig och Boxholms IF hade då en egen bollplan, vilket innebar att det fanns två fotbollsklubbar i Boxholm. Boxholms bollklubb huserade på Ekebergs idrottsplats och BIF på Svartåvallen.

Boxholms AB gillade ej detta och valde att 1937 plantera skog över hela planen vid Ekeberg. Detta blev slutet för Boxholms bollklubb, från vilken vissa spelare sedan sökte sig till BIF.
Ekeberg 1962.Kartor från Lantmateriet.se