Stamfastighet: Ekeberg
Sista utflytt: 1963
Märkt år: 1976
Plats:

Enligt kartor låg hemmanets äldre (före 1800) tomt nordost om den tomt skylten markerar, dvs till vänster något bakom huvudbyggnaden i det vänstra fotot här ovanför. I häradskartan ovanför till höger är den äldre tomten indikerad med en GRÖN pil.Kartor från Lantmateriet.se