Boxholmshistoria

"En brud åt Näcken"

- Romanutkast av Johan Birath, 1996 -

Baserat på verkliga händelser i Malexander socken på 1820-talet


Efter ett tips från en äldre malexanderbo gjorde jag under våren och sommaren 1996 efterforskningar kring ett mord som enligt min uppgiftslämnare skulle ha inträffat "långt tillbaka i 1800-talet". Malexander död- och begravningsbok gav öppningen i fallet, och efter forskning i domstolshandlingar och länsstyrelsearkiv framstod mordet och omständigheterna kring det i tydlig dager. Kompletterande forskning i kyrkoarkivalier och andra arkiv resulterade så småningom i ett nästan färdigt kapitel i en tänkt bok om Boxholmsbygdens historia.

Emellertid tyckte jag att händelserna i gamla Malexander var lite för dramatiska och fantasieggande för att sluta som en strikt - källkritiskt korrekt - uppsatsliknande redogörelse. Lite dialog, lite forcering i de tunga häradsrättsförhandlingarna och ett stänk allmänhistoriskt tankegods resulterade i det utkast till roman som jag har valt att lägga ut i sin helhet på denna websajt. Så småningom är det tänkt att utkastet skall byggas på till en "riktig" bok, men jag vill ändå inte undanhålla den intresserade denna försmak.

Ramen för berättelsen är klar, kronologin är den rätta och persongalleriet är komplett. Återstår gör lite mer "kött på benen" i form av utförligare miljöbeskrivningar, finslipning av dialog och händelseförlopp samt eventuellt en inledning där bygden och tiden beskrivs på ett mera "vetenskapligt" sätt. I denna process är läsaren viktig, och därför är det min förhoppning att du som läser detta på något vis framför dina tankar, känslor och positiv eller negativ kritik till mig. Ring mig gärna på telefon 0142 - 522 18.

 

Johan Birath

e-mail: johan.birath@swipnet.se


En brud åt Näcken

klicka på kapitlet för att komma vidare!

1. Slåtterängen 2. Katarina 3. Ett närmande 4. Spirande kärlek 5. Störda 6. Fredagskväll 7. Inför slåttergillet 8. Dansen 9. I sjöboden 10. Kyrksöndag 11. På väg i fällan 12. Sommarkvällar 13. Bistra besked 14. Hultberg 15. Anna 16. Lust 17. Mellan två hötappar 18. Russin i socker 19. Blod i snö 20. Famntag 21. Visit 22. Press 23. Sammanbrott 24. Väntan 25. Till tings 26. Hustru eller hora 27. Bondbröllop 28. En olycka händer så lätt 29. Nära ögat 30. Betinget 31. Färdknäppar 32. Tagen av Näcken 33. I ladugården 34. Till Skärlunda 35. Nämndeman Nilsson 36. Vakthållning 37. Sammanbrott 38. Rannsakning 39. Andrum 40. Länshäktet 41. Otillräcklighet 42. Nya indicier 43. Lag och rättvisa? 44. Morgonfiske 45. Bakläxa 46. Korsförhör 47. Riden av maran 48. Och ändå inte 49. Halmstrået 50. Ett slut 51. Hädanfärd