Edvard i Moo

En klok, och i mångas ögon en riktig trollgubbe, var Edvard Johansson i Moo. Han kunde "stä blod" på både människor och djur, stilla värk och sätta trolldom i både folk och fä. Mest anlitad var Edvard när det gällde att läka arm- och benbrott Många var de, både inom och utom Malexander, som fått sina ben eller armar hopspjälkade av Edvard, samtidigt som han då stillade deras värk. Han gick sedan ofta till sina patienter och drog åt spjälorna allt eftersom svullnaden gick ner. Edvard var en snäll farbror men hade stor respekt med sig både hos barn och vuxna. Edvard föddes den 6/3 1841.
 

Legenden om Edvard i Moo i samband med kyrkobranden i Malexander år 1929 kommer väl ännu i långa tider att finnas kvar i malexanderbornas goda minne.


Edvard var en stor ivrare för att det skulle byggas en ny kyrka i socknen. Så blev ju även fallet och den stod färdig 1881 Edvard, som på den tiden bodde í Sommanäs Tidersrum, hade åtagit sig att forsla fram all sten som behövdes till kyrkobygget Han drev sina oxar från Sommanäs på måndagsmorgnarna till Malexander, stannade kvar där till lördagskvällen och gick hem igen. Han tyckte det gick åt väldigt mycket sten, så till slut ville han ha lite påökat på den summa som var uppgjord för körningen Då detta vägrades honom svarade han:

- "Ja, jag skall forsla fram så mycket sten som går åt Kyrkan hon kommer att stå i min tid och även i min gummas tid, sedan vet ingen hur det går".


Edvard avled 1924, hans maka Anna avled 1929. Hon begravdes den 10 februari. Samma natt brann kyrkan ner till grunden. Folk fick under branden se hur eldslågorna kastade sig mot den öppna graven. De orden som Edvard hade yttrat ett halvsekel tidigare hade nu blivit en verklighet. Edvard i Moo hade ännu en gång visat att han ägde en makt som låg på det övernaturligas plan. 

  

Tillbaka till Startsidan               Tillbaka till föregående sida