Boxholmshistoria

- källmaterialet -


För att kunna forska om äldre tider måste man lära sig att läsa gamla texter. Först och främst för att kunna tyda det man läser, men man bör också skaffa sig kunskaper om tiden man studerar och lära sig grunderna i källkritik. Vem har skrivit texten? Varför? Finns det skäl att anta att allt är sant, eller finns det någon tendens i materialet?

Som vi alla vet kan vi aldrig ta för givet att det vi läser är sant. Sanningen är ju dessutom inte densamma för alla; vi tolkar verkligheten på olika sätt och drar slutsatser utifrån våra egna referensramar och erfarenheter. Viktigt är också att inte bedöma de människor vi möter i det historiska källmaterialet som om de vore från vår tid och handlade utefter våra ramar.

Här finner du exempel på källmaterial använda till den här websajten och andra boxholmshistoriska texter, såväl trycka som handskrivna.

Johan Birath


 

1. Ur Broccmans östgötabeskrivning 1760


2. Ur Göstrings Härads dombok (om mordet på Stjärnesand) 1824


3. Ur "Sällsamma och olyckeliga händelser i Åsbo socken"


4. Malexander födelsebok 1805


5. Boxholm 1790 på vers (E. O. Rydbäck)


Fler exempel på källmaterial från Boxholmsbygden hittar du här.