Boxholmshistoria

 

Välkommen till websidan Boxholmshistoria som riktar sig till historiebitna eller nostalgiska infödingar men även allmänt historieintresserade. Här finner du gamla bilder, berättelser och diverse redogörelser och avskrifter av historiska källor från det som i dag är Boxholms kommun i södra Östergötland.

Mannen bakom Boxholmshistoria är Johan Birath, lokalhistoriker på orten, som du kan nå per e-mail på adress johan.birath@hotmail.com. Johan undervisar i lokalhistoria på komvux och han leder även cirklar i släkt- och hembygdsforskning. Han sysslar - när han har tid - med dokumentation av lokalhistoria i alla dess former, men även med dokumentation av samtiden i form av urklipp och anteckningar.

Välj bland följande länkar för att komma vidare i websidan Boxholmshistoria :

Barnet i myrstacken (artikel av Johan Birath, 1994)

En originell historia, ursprungligen publicerad i Kommunkuriren.

Bilder på Boxholms centrum genom åren

"Förstadens" utveckling under 1900-talet. Från glest, idylliskt och lummigt till... ja, vad då?

Bilder från 1940-talets Boxholms bruk

En återblick på epoken då Boxholm hade såväl masugn som stålverk och valsverk.

Bilder från östra Boxholm - Timmerö och Bjursdalen

Inte bara området kring Boxholms kyrka utan även hyreshus- och villabebyggelse efter andra världskriget.

Boxholmsbygden beskriven på 1700-talet (Broocman, 1760)

Den äldsta sammanhållna beskrivningen över socknarna i Boxholmsbygden från Sveriges troligen äldsta heltäckande beskrivning av ett landskap: Broocmans östgötabeskrivning.

Boxholmsbygden beskriven på 1800-talet (Widegren, 1828)

En sockenbeskrivning nästan 70 år yngre än den förra. Enligt samma upplägg, men något fylligare!

Boxholmsbygden beskriven på 1900-talet (Ridderstad, 1917)

Ridderstads verk - den tredje legendariska östgötabeskrivningen - innehåller mycket information om gårdars ålder, om fornfynd och sägner mm. Här finns också utförliga beskrivningar av kyrkorna, redogörelser för kommunala fonder och kassor vid 1900-talets början samt några uppgifter om folkmängden under 1700- och 1800-talen.

- Blåviks socken

- Ekeby socken (inklusive Boxholms bruk)

- Malexander socken

- Rinna socken

- Åsbo socken

Boxholm år 1790 - skildring på vers (Med. Dr. E. O. Rydbäck, 1794)

En klassisk, ofrivilligt humoristisk, skildring av Carl Daniel Buréns Boxholm - såväl bruket som säteriet, som är ovärderlig som tidsdokument.

Branden i Malexanders kyrka 1929

Ett sällan skådat fotografi av den brunna kyrkan. Ett tidningsurklipp från Östgöten den 13/2 1929 berättar också något om förödelsen.

Carl Daniel Buréns anteckningar 1780 - 1812

Utdrag ur ett såväl unikt som originellt material: Brukspatron C. D. Buréns anteckningar om vissa egendomar i Boxholmstrakten.

Dackeupproret och Boxholmsbygden (artikel av Johan Birath, 1994)

En artikel ursprungligen publicerad i Kommunkuriren, som beskriver vad som hände i Boxholmsbygden under Dackeupproret 1542-43.

Danskens reträtt över Sommens is (artikel av Johan Birath, 1994)

Om den danske fältherren Daniel Rantzaus återtåg från härjningarna i Östergötland 1567-68. Publicerad i Kommunkuriren.

Databasen "Boxholmsbygden 1920" - information och exempel

Databasen kommer från och med sommaren 1998 att finnas tillgänglig för allmänheten på Boxholms kommunbibliotek. Här presenteras ett litet smakprov.

"En brud åt Näcken" - romanutkast (Johan Birath, 1996)

Om ett mord i Malexander socken 1824.

Ett brev till fattigvårdsstyrelsen 1857

En bekymrad granne skriver till Ekeby sockens fattigvård och ber om hjälp åt en medmänniska som har svårt att rå sig själv.

Gårdar tillhörande Boxholms bruksegendom och Boxholms AB 1872-1933

Uppställning över 1) de fastigheter som följde bruksegendomen vid Boxholms AB:s bildande 1872, 2) Egendomar inköpta 1874 och 1875, 3) Egendomar inköpta 1876-1910 och slutligen 4) Egendomar inköpta 1911-1933. Här finns även uppställningen 5) Egendomar försålda 1881-1933. Uppgifterna är uteslutande hämtade från boken "Boxholms Aktiebolag 1872-1947" av Elis Wettergren.

Göstrings häradsrätts dombok 1873-74: Ett faderskapsmål

Domstolshandlingarna får här tala till läsaren utan kommentarer från min sida. Jag nöjer mig med att redan på detta utrymme konstatera att betydligt fler mål än man frestas tro var lika långdragna som detta. Ja, rentav längre...

Från 1600-talets Boxholmsbygd

På denna sida finner du lösryckta noteringar från 1600-talet. De är ordnade kronologiskt, det vill säga i den ordning de inträffade. Det finns betydligt mindre källmaterial från tiden före 1700 än för tiden efter, och det som finns är svårare att få fram och tyda på ett riktigt sätt.

Karta över Boxholm med omgivningar från 1878

En delförstoring av en karta över Göstrings härad från 1878 visar Boxholm med omgivningar alldeles efter att järnvägen dragits fram genom kommunen. Speciellt intressant är att studera området där tätorten Boxholm ligger i dag.

Karta över Boxholmsbygden från 1779

Denna delförstoring från en karta över hela Östergötland från senare halvan av 1700-talet ger en intressant bild av vad som ansågs vara de viktigaste platserna i trakten vid denna tid - åtminstone enligt vad utgivaren Nils Marelius, överinspektör vid lantmäteriet, ansåg vara viktigt att ta med.

Karta över Boxholmsbygden med omgivningar från 1660

Delförstoring av Jean de Rogiers legendariska karta från 1660. En raritet bara genom sin ålder! Liksom de övriga kartorna tar det en stund att ladda in den, men det är sannerligen värt besväret.

Källmaterial - några exempel på äldre skrifter

Exempel från kyrkoarkivalier och andra handlingar som rör Boxholmsbygdens historia.

Källmaterial II - ytterligare exempel på äldre skrifter

Kyrkoarkivalier från Ekeby socken (vigselbok 1847, död- och begravningsbok 1816 samt husförhörslängd 1788-1798)

Nöjeslivet under 1960-talet speglat i tidningsannonser

Här återfinns en annons från varje år under tiden 1961-1969. Denna genomgång är ett hopplöst försök att också spegla mångfalden i nöjeslivet genom att visa på olika sorters nöjen, men onekligen blev det en ganska kul översikt!

Skolhistoria under 1900-talet

Vårvintern 1998 startade en rad studiecirklar med det gemensamma temat "Ett 1900-tal". Jag tilldelades själv ledarskapet i delcirkeln "Skola och samhälle". Här återfinns avskrifter av tidningsartiklar mm. som jag samlat på mig under arbetet med att ta fram material om skolan i Boxholms kommun under 1900-talet. Materialet är så omfattande att det har delats upp på flera sidor.

- Sida 1: 1959 - 1966

Ur innehållet: Gamla bruksskolan rivs, Centralskolan invigs, Ny skolbespisning på Parketten, Boxholm får skolpoliser.

- Sida 2: 1967 - 1969

Ur innehållet: Gymnastikhallen tillbyggd, Generationsskifte i skolstyrelse och skolledning, Skolgång på lördagar upphör, Skolvärdinna i Boxholm, Föräldraförening bildas.

- Sida 3: 1970 - 1973

Ur innehållet: Fritt Valt Arbete införs i skolan, Om skolfonderna, Föräldrar vill ha småskola i Bjursdalen, Utbyggnad av Centralskolan, Sniffningsproblemet.

- Sida 4: 1974 - 1976

Ur innehållet: Centralskolan utbyggd och byter namn till Stenbockskolan, Elever tycker till om skol-TV, Stor antirökkampanj inleds, Vikande elevantal oroar.

Skomakaren som satte i halsen (artikel av Johan Birath, 1994)

En originell historia, ursprungligen publicerad i Kommunkuriren.

Tumultet hos skomakare Kron 1876

Domboken från Göstrings häradsrätt berättar om ett hemfridsbrott i Dalen mellan Blåvik och Boxholm 1876 och dess följder.Tillbaka till Startsidan

Senast uppdaterad 2007-06-17