Boxholmshistoria

- gårdar under Boxholms AB 1872-1933 -


1) Fastigheter som följde bruksegendomen vid Boxholms AB:s bildande 1872

Mantal Natur Namn Socken Tunnland Kappland
1/2 Frälse Carlsberg Ekeby 201 18
1/4 Skatte Ekeberg Ekeby 104 29
1/2 Frälse Bredgård Ekeby 134 12
1/2 Skatte Lönshult Ekeby 238 24
1/2 Frälse Karsbo Ekeby 1 107 -
1 Skatte Arrebo Ekeby 1 569 -
3/4 Skatte Bösebo Ekeby 2 158 16
3/8 Skatte Eklabo Ekeby 1 051 16
1/2 Frälse Stora Målen Ekeby 199 29
1/4 Frälse Lilla Målen Ekeby 51 10
1/2 Frälse Rövartorp Ekeby 83 2
1/2 Frälse Södra Börshult med Tjusbotorp Ekeby 575 26
5/8 Frälse Övra och Nedra Andersbo Ekeby 1 046 16
1/2 Frälse Tingkullanäs Ekeby 610 -
1/2 Skatte Stora Härkhult Ekeby 110 7
1/2 Frälse Lilla Härkhult Ekeby 226 11
1 Skatte Kröcklekulla med Kårarp Ekeby 507 10
1/2 Skatte Stekanäs Ekeby 309 14
1/8 Frälse Sättertorp Åsbo 118 24
1/2 Frälse Rävtomta Åsbo 115 20
1/2 Frälse Norra Timmerö Åsbo 891 -
1/2 Skatte Södra Timmerö Åsbo 662 16
3/4 Skatte Norra Kvisslehult Åsbo 428 10
1 Frälse Södra Kvisslehult Åsbo 1 432 16
1/2 Skatte Ettringstorp Åsbo 838 -
1/2 Rå och rör Sjögarp Åsbo 457 5
1/2 Skatte Freby Åsbo 738 1
1 Frälse Flanhult Torpa 2 295 -
1 Frälse Arnäs Torpa 260 -
1/2 Frälse Björkvik Torpa 443 -

2) Egendomar inköpta 1874 och 1875

Mantal Namn Socken Tunnland Pris
1/8 Börshult Ekeby 500 7 500
3/8 Eklabo Ekeby (Blåvik) 400 11 500
346/360 Börshult Torpa 1 000 48 055
1 1/4 Bjärhult och Lycke Malexander 2 000 175 000
1/16 Svärdsvik Malexander 300 5 300
1/4 Tolhem Ekeby 300 20 000

3) Lantegendomar inköpta 1876-1910

År Namn Socken Totalareal, hektar Inköpspris, kronor
1876 Somvik Malexander 1 370 140 000
1876 Britteberg Asby 420 48 500
1876 Grytön Malexander 40 550
1877 Hertzmåla Malexander 640 25 000
1877 Mellansjö Malexander se Hallingsfall (tot) se Hallingsfall (tot)
1877 Långstorp Malexander se Hallingsfall (tot) se Hallingsfall (tot)
1877 Hallingsfall Malexander 1 730 110 000
1880 Svärdstorp Norra Vi 320 81 000
1880 Skurebo Malexander 250 38 000
1881 Malma Västra Ryd se Jordmålen (tot) se Boeryd (tot)
1881 Mossebo Västra Ryd se Jordmålen (tot) se Boeryd (tot)
1881 Sjögle VästraRyd se Jordmålen (tot) se Boeryd (tot)
1881 Boeryd Västra Ryd se Jordmålen (tot) 275 000
1881 Jordmålen Åsbo 1 800 3 500
1882 Frändemålen Asby 264 35 000
1883 Grytfall Ulrika 910 60 000
1885 Graby och Tomta Sund 910 125 000
1885 Basteberg Malexander 865 90 000
1887 Stjärnesand Malexander 370 24 100
1888 Brevik Torpa 450 40 000
1888 Axefallsboda Sund 990 se Bulsjö södergård (tot)
1888 Bulsjö södergård Sund 490 200 000
1888 Gnottnehult med utjord Sund 920 se Råås (tot)
1888 Råås Sund 676 90 000
1888 Gökshult Malexander 270 27 500
1889 Rödje Sund 105 4 700
1890 Strålsnäs Åsbo 1 260 310 000
1890 Germundarp Åsbo 225 12 500
1891 Svarvarehemmet Sund 48 3 100
1892 1/40 mtl Börshult Torpa 2 2 500
1894 Mjölsefall Kisa se Herrhagen, Hylta (tot) se Herrhagen, Hylta (tot)
1894 Herrhagen, Hylta Kisa 1 595 100 000
1894 Ö Kisa 250 16 300
1894 Ramfall Malexander 415 42 500
1895 1/3 Bollkind Kisa 205 11 500
1896 Nargöl Ulrika 440 36 500
1896 35/36 Örnsgänge Tidersrum 340 30 000
1896 Livemålen Svinhult 687 18 100
1897 Stora Bräng Sund 300 40 000
1897 Hemmingstorp Åsbo 170 34 500
1898 1/4 Örnsgänge Tidersrum 100 13 000
1898 Ingemarstorp Åsbo 112 35 000
1899 Görshorva Västra Harg 1 170 90 000
1900 2/9 Örsebo Kisa 112 9 000
1901 1/2 Bollkind Kisa 297 48 000
1901 Gamla Måla Kisa 116 10 000
1901 1/3 Örsebo Kisa 198 19 500
1901 Idebo Malexander 146 10 000
1902 Svärdsvik Malexander 100 10 450
1902 Skräddarkärret Sund 10 1 500
1902 Hovetorp Torpa 246 100 000
1902 Aspanäs Malexander 338 54 000
1902 Gisslehult Kisa 93 10 750
1904 Örsebo (Älekullen) Kisa 65 7 000
1904 Örsebo (Sjökroken) Kisa 60 7 000
1904 Skvathult Åsbo 141 16 000
1905 Sjöbo Berggård Malexander 65 12 000
1906 1/72 Börshult Torpa 7 4 400
1906 Norra Målen Asby 260 45 000
1908 Liljeholmen Blåvik se Håreholmen, Blåvik (tot) se Håreholmen, Blåvik (tot)
1908 Håreholmen, Blåvik Blåvik 886 220 000
1908 Torsebo Ekeby 260 48 000
1909 Fetbråna Asby 75 20 000

4) Egendomar inköpta 1911-1933

År Namn Socken Totalareal, hektar Inköpspris, kronor
1911 Axsjöhult Malexander 60 4 000
1912 1/9 Örnsgänge rusthåll Tidersrum se tot se tot
1912 1/12 Örnsgänge frälse Tidersrum se tot se tot
1912 1/12 Örnsgänge kronoskatte Tidersrum 217 30 000
1912 Mulebo el. Flemminge Ekeby 75 20 000
1913 Sten, Skriketorp m.m. Kvillinge 214 60 000
1913 Sandviks Västergård Åsbo 64 24 000
1913 Nybygget å Örsebo Kisa 48 6 000
1913 Skillingsmålen Asby 55 10 000
1913 Korskälla, Kärrarp, Lagnebrunna, Långliden, Sandliden, Ugglehult Ekeby 887 300 000
1914 Sjövik och Högmåla Norra Vi 489 82 000
1914 Rocklunda m.m. Sköldinge 288 155 000
1915 Ormsjötorp Malexander 116 25 000
1915 Del av Grytfall Ulrika 70 14 000
1916 Aspa Asby 362 se Lilla Bräng (tot)
1916 Lilla Bräng Sund 183 145 000
1916 Månhult Malexander 437 83 000
1916 Lilla Farsbo Ulrika 482 86 000
1916 Skrämla Västra Harg 396 60 000
1916 Danskebo Malexander 713 72 500
1917 Skvathult Åsbo 148 72 000
1917 Bensäter Åsbo 406 230 000
1917 Ryd Åsbo 188 55 000
1917 Blåberget Åsbo 91 28 000
1917 Olstorp Norra Vi 198 se Högbo (tot)
1917 Lilla Lodhult Norra Vi 169 se Högbo (tot)
1917 Ugglebo Malexander 172 se Högbo (tot)
1917 Högbo Malexander 322 165 000
1917 Enshult Malexander 543 207 000
1917 1/2 Idebo Malexander 192 40 000
1917 2/9 Norra Ekeberg Malexander 149 45 000
1917 Stavs egendom Floda 200 85 000
1917 Linnefors egendom Ekeby 33 12 000
1918 2/9 Norra Ekeberg Malexander 147 30 000
1918 Boxholms säteri med underliggande gårdar och torp Ekeby 1 957 1 500 000

5) Egendomar försålda 1881-1933

År Namn Socken Totalareal, hektar Försäljningspris, kronor
1881 Björkvik Torpa 220 11 000
1900 Mossebo, Boaryd och Sjögle Västra Ryd se Malma (tot) 97 000
1909 Malma Västra Ryd 1 750 130 000
1911 Mjölsefall, Herrhagen, Hylta Kisa 1 595 160 000
1912 Ö Kisa 248 34 000
1929-1931 Försäljning av 61 avstyckade arrendegårdar och torp, däribland större delen av Liljeholmen, Håreholmen och Blåvik   2 664 887 000