Boxholmshistoria

Databasen "Boxholmsbygden 1920"


Under våren och sommaren 1995 sammanställde jag alla som bodde i det som i dag är Boxholms kommun år 1920 till en databas. Syftet med databasen var dels att ge mig själv ett bra underlag för snabbsökning av personer då jag börjar en släktundersökning åt någon. Jag tänkte mig också databasen "Boxholmsbygden 1920" som ett underlag för forskning i skolan och som en bra snabbstart för nybörjare inom släktforskning. Jag fick användning av databasen fortare än jag anat; den utgör en stor del av grundarbetet till min 40-poängsuppsats i Historia, som handlade om migration och befolkningssammansättning i Boxholm 1870-1920.

I databasen finns alla som den 31/12 1920 var folkbokförd i någon av församlingarna Ekeby, Åsbo, Malexander, Blåvik eller Rinna. Här finns namn, bostad, födelseår och födelseort, yrke, civilstånd samt vilket år vederbörande har gift sig. Jag arbetar då och då med att lägga in mer fakta i databasen, så sedan 1995 har kolumner för tilltalsnamn, smek/öknamn och en kolumn för egna noteringar tillkommit.

Under våren 1998 kommer "Boxholmsbygden 1920" att läggas in på en dator på Boxholms Kommunbibliotek. Besök biblioteket och sök bland de 8866 namnen! Du kan t ex ta reda på hur många masugnsarbetare eller snickare det fanns i Boxholm (eller i någon delförsamling) detta år, hur många i materialet som är födda 1866 eller 1901 eller när som helst före 1920... Du kan söka på alla inom ett visst intervall och det är egentligen bara din egen fantasi och kreativitet som sätter gränserna för vad du kan använda "Boxholmsbygden 1920" till... En manual kommer att finnas på biblioteket.

Inte kostar det något heller... För mig är det bara en glädje att allt slit med att anteckna, dubbelkolla och föra in kan resultera i att arbete kan användas av andra. Hittar du fel, motsägelser eller har något att tillägga vore jag dock tacksam om du hör av dig!

Johan Birath

Falkvägen 24

590 11 Boxholm

tel: 0142/522 18

e-mail: johan.birath@aries.vokby.se


Utdrag ur databasen "Boxholmsbygden 1920"

- ej alla uppgifter om varje person -

Nr.......FÖRS...GÅRD...........Hush....NAMN.....................................................F år........F förs..............YRKE, Civ.stånd....G år

4947... Åsbo... Ettringstorp... 1320... Johan Edvard Johansson.....................1870 ......Åsbo Ög .........Arrendator ..............1897

4948... Åsbo... Ettringstorp ...1320 ....Hanna Augusta Josefina Karlsdotter ...1876 .......Ekeby Ög .......h ...........................1897

4949... Åsbo ...Ettringstorp ...1320 ....Agnes Margareta Johansson ..............1900 .......Åsbo Ög........ d

4950 ...Åsbo ...Ettringstorp... 1320 ....Gustaf Sixten Johansson ...................1901 ........Åsbo Ög .......s, Jordbruksarbetare

4951 ...Åsbo... Ettringstorp ...1320 ....Nils Harald Johansson .......................1904........ Åsbo Ög....... s

4952... Åsbo ...Ettringstorp ...1320 ....John Bertil Johansson ........................1906 .......Åsbo Ög....... s

4953... Åsbo... Ettringstorp... 1320.... Margit Elvira Johansson ......................1911 ......Åsbo Ög....... d

4954 ...Åsbo ...Ettringstorp... 1320 ....Magda Eugenia Johansson ................1915 .......Åsbo Ög .......d

4955... Åsbo... Ettringstorp ...1321 ...Johanna Maria Johansson ...................1840........ Åsbo Ög ......änka

4956 ...Åsbo ...Bäcken ........1322 ....Anders Valdemar Karlsson ..................1892........ Malexander Ög.. Torpare............ 1918

4957... Åsbo ...Bäcken........ 1322.... Hedvig Maria Gustafsson..................... 1897 ........Malexander Ög ..h .....................1918

4958 ...Åsbo... Bäcken........ 1322 ....Tage Birger Karlsson ...........................1918 ........Malexander Ög.. s

4959 ...Åsbo... Bäcken ........1322 ....Knut Åke Karlsson ..............................1920 ........Åsbo Ög........ s

4960 ...Åsbo... Bäcken........ 1323.... Otto Julius Karlsson ............................1897........ Malexander Ög.. Skogsarbetare

4961 ...Åsbo... Bäcken ........1324 ....Johan Fredrik Karlsson ........................1844 .........Ekeby Ög...... f d Jordbruksarbetare, Understödstagare, änkling

4962.. Åsbo.... Dammen ......1325 ....Johan Sigfrid Svensson ........................1887......... Åsbo Ög ..........Torpare ...........1911

4963 ...Åsbo ...Dammen ......1325 ....Elin Vilhelmina Viktorsson................... 1889 ..........Malexander Ög ..h ..................1911

4964... Åsbo... Dammen...... 1325.... Beda Linnéa Svensson ........................1911 .........Åsbo Ög ............d

4965 ...Åsbo... Dammen...... 1325.... Henning Karl Sigfrid Svensson .............1913 .........Åsbo Ög ............s

4966 ...Åsbo... Dammen...... 1325.... Evert Lennart Svensson ......................1915 .........Malexander Ög.... s

4967 ...Åsbo ...Dammen...... 1325.... Lilly Vilhelmina Svensson ...................1920 ..........Åsbo Ög............ d

4968 ...Åsbo... Dammen ......1326 ....Adolf Fredrik Svensson .......................1837 ..........Ekeby Ög .........f d Torpare, änkling

4969... Åsbo... Karlstorp...... 1327 ....Karl Axel Karlsson ..............................1854 .........Åsbo Ög ............Torpare.......... 1880

4970... Åsbo... Karlstorp...... 1327 ....Karolina Johansdotter .........................1862.......... Rystad Ög ..........h ..................1880

4971... Åsbo ...Karlstorp .....1327 .....Karl Edvard Karlsson ..........................1886 .........Åsbo Ög ..............fosterson, Jordbruksarbetare

4972 ...Åsbo... Karlstorp..... 1327...... Sven Alvar Valdemar Arvidsson ..........1907.......... Säby Jö............... fosterson, Jordbruksarbetare

4973....Åsbo... Karlstorp ....1327 .......Hildur Teresia Pettersson ..................1902 ..........Hogstad Ög.......... Tjänarinna

4974 ...Åsbo... Karlstorp.... 1327 .......Gertrud Linnéa Elisabet u ä ...............1920 ..........Åsbo Ög ...............d, u ä

4975... Åsbo... Karlstorp ....1328 .......Charlotta Eleonora Andersdotter ........1846 ..........N Vi Ög .................änka.