Karta över Norra Timmerö, Boxholm,
med klickbara fotolänkar.

De gröna pilarna är fotolänkar och anger ungefär var- och i vilken riktning fotografen var placerad i resp. fall. Stanna med muspekaren över en pil för att få information om vad den pekar på.
Fotografierna öppnas EJ i nytt fönster, så klicka alltid på webläsarens bakåtpil för att komma tillbaka till kartan.Kartans bas är ur Boxholms ABs minnesskrift 1872-1947. Sida sammanställd av Mikael Lüddeckens-Persson.