Vidingesmedjan

låg där idag gamla ångcentralen är, vid den gamla landsvägsbron.
På platsen fanns tidigare Rudhammaren och det är väldigt oklart hur mycket av den tidigare byggnaden som återanvändes i den senade. Man kan anta att namnbytet inträffade något efter det att Vidingebyggnaden (1835) tillkom.

Vidingesmedjan