Spiksmedjan/Manufaktursmedjan

låg norr om brukskontoret, ungefär där Nedre verkets rester finns idag (2016).
Den var nybyggd år 1785.

Spiksmedjan

Den vänstra bilden är skapad på 1860-talet och den högra fotograferad
uppströms från Bredgårdsbron ung. år 1877.


Tidigare (1781) fanns två mindre spiksmedjor i och efter åkröken i bild här nedanför
(Gabriels- och Beate hammare).

Boxholm 1781