Spikfabriken

låg norr om åkröken efter den gamla landsvägsbron.

Spikfabriken