Lusthuset

låg på kullen bakom nuv. Räddningstjänst. Har tjänat bl.a. som jaktstuga, missionsförbundslokal, skola och tillhåll för modellflygsklubb. Nedbrann 1952.
Bildlänkar här, här och här.

Fallen 1796

Från "Plåcke-Gods" (1794) av doktor E. O. Rydbäck (1732-1795).
Boxholm, vers 5:

Från en rund och löfwig högd,

Der et hus, med åtta kanter,

Blifwit byggt på grusets branter,

Kan man skåda, helt förnöjd,

Strömmens lopp, jag tror en mil;

Hur den hwita forsen brusar,

Som till konstens dammar rusar

Och förlöper som en pil.

(Hela dikten, kopierad av Johan Birath.)