Det första Brukskontoret

låg på platsen för dagens Bruksgatan 1, men med långsidan mot landsvägen.
Dagens (2016) Annexgatan 2 sägs vara huset i bild uppflyttat till sin nuvarande plats (1863).

Första Brukskontoret