Rekonstruerad karta över Boxholms bruksområde år 1897.


Från Boxholms AB 1872-1947, minnesskrift, av Elis Wettergren, sid. 107.
Här publicerad med tillstånd av Berit Wettergren.
Stanna med muspekaren över något för att få information om det (fungerar tyvärr ej på pekskärmar).
Originalkartan kan ses längre ner, dock utan muspekarinfo.
Kod och sammanställning av Mikael Lüddeckens-Persson.